ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Venrayse kermis en die in de kerkdorpen.

donderdag, 29 juli 2010 18:00 De Venrayse kermis en die in de kerkdorpen.

Kermis in kerkdorpen moet blijven !

Die conclusie kan  men trekken aan de hand van de stelling “De kermis in Venray-centrum maakt die in de kerkdorpen overbodig”. Deze stelling was de stelling van de maand augustus op de website www.burgersvanvenray.nl. Bijna 90% is van mening dat de kermissen op de kerkdorpen niet mogen verdwijnen.

Gedurende de afgelopen maand hebben bijna 350  personen hun mening over de kermis gegeven. Naast het aangeven of men het eens dan wel oneens is met deze stelling, heeft een zeer groot aantal personen op die site bovendien hun standpunt hierover beschreven.

De overgrote meerderheid is het oneens met de stelling. Maar liefst 90% van de stemmers is van mening dat de kermis voor de kerkdorpen behouden moet blijven.  De meest voorkomende reactie was dat met name voor de jeugd in de kerkdorpen de plaatselijke kermis meer dan voldoende vertier biedt. Bovendien is een kleine kermis in de directe omgeving veilig en overzichtelijk voor ouders en kinderen, een echt familiegebeuren.  Vrijwel iedere “oneens”-stemmer gaf aan dat een kermis in het dorp de sfeer verhoogt en de leefbaarheid bevordert. Als je de vele reacties leest, valt op dat het dit keer vooral de inwoners van de kerkdorpen zijn die soms onomwonden reageren.  Deze individuele reacties kan iedereen nalezen op de website door op “ archief” de betreffende stelling aan te klikken.

Overigens blijkt daaruit ook dat een aantal personen ten onrechte denkt dat het de gemeente Venray is die de website Burgers van Venray beheert.  

Voor alle duidelijkheid: deze website is opgezet vanuit een particulier initiatief en heeft tot doel de mening van de Venrayse burgers te peilen waar het gaat om zaken die de gemoederen in Venray bezig houden. Het is dus de bedoeling dat de gemeenschap van Venray elke maand de mogelijkheid heeft om een mening te geven over actuele zaken.

De komende maand hebben de burgers van Venray de mogelijkheid zich uit te spreken over de bladkorven en het tuinafval. Elders in dit blad wordt de nieuwe stelling gepubliceerd.

 

 

REACTIES

De kermis in Venray-centrum heeft een regionale functie. Met maar liefst 65 attracties is het dit jaar in omvang de grootste kermis die tot nu toe in Venray is georganiseerd. Er zijn zelfs maar liefst 26 attracties aanwezig die nog niet eerder in Venray zijn neergestreken. Kortom, voor Venray en de regio Noord-Limburg is deze kermis uitgegroeid tot......

Lees verder