ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Verboden toegang voor fietsen in het centrum van Venray.

woensdag, 30 juni 2010 18:00 Verboden toegang voor fietsen in het centrum van Venray.

De afgelopen weken heeft een groot aantal Venrayse burgers de mogelijkheid aangegrepen om op de website : www.burgersvanvenray.nl hun mening te geven over het besluit om de winkelstraten in het centrum van Venray fietsenvrij te maken.
Men kon op deze site aangeven - naast de keuze of het fietsenplan al dan niet gedoemd is te mislukken - ook de eigen mening over de toekomstige situatie verwoorden.
Maar liefst 80 % van de personen die gereageerd hebben lieten zich negatief uit over de wijze waarop de fietsen uit het centrum zullen worden geweerd.
Er zijn nogal wat uiteenlopende meningen op de site kenbaar gemaakt. De meest voorkomende is wel dat men het vreemd vindt dat ’s morgens tot 12.00 uur wel vrachtverkeer als bevoorrading van winkels in de winkelstraten mag en geen fietsverkeer, terwijl ’s avonds na de winkelsluiting ook nog steeds het fietsverbod geldt.
Ook het ontbreken van een duidelijke fietsroute over de pleinen naar de fietsenstallingen wordt als een gemis ervaren. Vooral het kris-kras kunnen fietsen op het schouwburgplein, omdat een rood fietspad ontbreekt, maakt het er voor voetgangers op dat plein niet veiliger op. Het feit dat nu al blijkt dat er te weinig fietsenstallingsplaatsen zijn is voor velen een doorn in het oog, evenals het feit dat vooral jongeren zich weinig aantrekken van het fietsverbod door de winkelstraten.
Een veel geplaatste mening is dat door de gemeente Venray te weinig is nagedacht over alle aspecten die bij het fietsenvrij maken van het centrum aan de orde zijn.
Sommige alleenstaande ouderen die niet meer zo goed ter been zijn, slaken zelfs een wanhoopskreet omdat ze niet meer met de fiets hun boodschappen kunnen doen. Men weet ook (nog) niet waaraan men moet voldoen om een vergunning te krijgen om wel met de fiets aan de hand boodschappen in het centrum te kunnen doen. Kortom, er zijn op dit moment nog een groot aantal onduidelijkheden. “Het is raadzaam dat de beleidsmakers in het gemeentehuis zelf een keer de website bezoeken om de reacties van voor- en tegenstanders van het fietsenplan te lezen. Wellicht kan men daaruit lering trekken wat er zoal leeft onder de Burgers van Venray” aldus Wil Mutsaers namens de stuurgroep Burgers van Venray
 

REACTIES

In het kader van de realisatie van “centrum op de schop” vormt het weren van fietsen uit het winkelcentrum een elementair onderdeel. Het centrum moet een domein voor voetgangers worden. Om die reden is een omleidingsroute voor fietsverkeer aangelegd.

Een aantal fietsenstallingen aan de rand van het centrum worden zodanig......

Lees verder