ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray

woensdag, 03 augustus 2016 14:00 Huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray

Bij voorkeur niet in onze achtertuin.

Gedurende de maand augustus hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen bepalen over de huisvestingen van arbeidsmigranten in Venray.
Op de website : www.burgersvanvenray.nl kon men een standpunt bepalen op de stelling :
 “Venray heeft behoefte aan grootschalige huisvestingen voor arbeidsmigranten”.

Er hebben in deze periode bijna 700 unieke personen de pollingsite bezocht. Van deze bezoekers hebben er 313 aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling.
Maar liefst 79 % daarvan vindt dat Venray geen behoefte heeft aan grootschalige opvang.
Uit de reacties die men op de website kon aangeven blijkt dat deze oneens stemmers meestal als argumentatie aangeven dat de verkeersveiligheid het grootste bezwaar is.
Enkele van deze reacties zijn hierna opgenomen.

R.H. die het oneens is met de stelling schrijft :
Geen goed plan. De verkeersdrukte is op dit moment al een probleem. Voor fietsers is het nu al goed uitkijken met een ambulance post en een brandweerkazerne binnen 200 meter. Door de nieuwe situatie ontstaan er 4 op- en afritten binnen 100 meter. Dit is vragen om ongelukken. Niet doen dus.
Een andere persoon meldt :
Slecht plan zoveel arbeidsmigranten bij elkaar, ook al belooft men dat de verkeersveiligheid aangepast wordt, onze kinderen moeten er langs naar school/werk en van en naar uitgaansgelegenheden; het geeft een onveilig gevoel. Onze eigen jeugd kan nergens een betaalbare woning vinden, zorg daar eerst eens voor. Er wonen in onze gemeenschap her en der arbeidsmigranten zonder problemen. Ze wonen met niet zoveel bij elkaar, ze integreren op deze manier veel beter en voelen zich meer verantwoordelijk.
Erwin, een dorpsbewoner uit Leunen, schrijft :
Of Venray er behoefte aan heeft kan ik niet beoordelen, maar Leunen in ieder geval niet gezien dat de arbeiders die in Leunen werken al op een goede manier zijn gehuisvest op een goede manier bij de verschillende tuinders. Te veel in een klein dorp. Biedt geen voordelen voor Leunen. Nadelen zijn niet bekend volgens de gemeente. Hoe dan ook beter word het er niet op behalve de entree van Leunen of Venray.

Gelet op de tekst van de meeste oneens reacties blijkt dat vooral inwoners van Leunen zich afzetten tegen de voorgestelde bouw bij de voormalige melkfabriek.

Slechts enkelen van de 21 % eens stemmers hebben de moed gehad om hun mening op de site te zetten. Ook zij hebben immers recht om hun mening te mogen verkondigen.
Wim schrijft :
Alleen al het feit dat er dan gereguleerd fatsoenlijke opvang is zou een reden moeten zijn om voor te zijn. Op dit moment proppen huiseigenaren meerdere arbeidsmigranten in een woning. De huizen, ook in het centrum, zien er nu slechter uit dan als het een studentenwoning was. Dat is op zich al een schande!!!
Ineke is van mening dat het een kwestie van fatsoen is om mensen op te vangen die werk doen wat wij zelf niet willen of kunnen doen. We moeten blij zijn dat deze mensen dat werk willen doen en dan is het niet meer dan normaal dat je ze dan een goede huisvesting biedt, dus niet met 10 op een kamer, maar gewoon, netjes, zoals je zelf ook zou kunnen wonen.

Onder de button “vorige stellingen” kan men op deze website  alle reacties nog nalezen. Er wordt namelijk ook gereageerd op geplaatste reacties.
 

REACTIES

Onlangs verscheen in de lokale pers een bericht over de plannen om op de plaats van de oude melkfabriek aan de Leunseweg huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

De maatschap Hoex/Maessen heeft daartoe een bouwplan ingediend bij de gemeente.
Volgens dat bouwplan kunnen maar liefst 288 arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Weliswaar......

Lees verder