ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.

dinsdag, 14 juni 2016 12:00 Zonder garantie van de gemeente kan Glasweb Venray niet van start.

Het was een dubbeltje op zijn kant.

De gemeenteraad van Venray heeft onlangs haar goedkeuring verleend aan het voorstel van het college van B&W om garant te staan voor de investering van 17,5 miljoen euro die Glasweb Venray wil gaan doen om in eerste instantie in het buitengebied glasvezelkabel aan te gaan leggen.
Met 14 stemmen voor en 13 tegen werd dit voorstel na grote verdeeldheid binnen de raad uiteindelijk aangenomen. Er werd gesproken over een wankele exploitatieopzet en een kwetsbare financiering met als gevolg het lopen van een groot risico.

In de toekomst zal moeten blijken of het burgerinitiatief om in de gehele gemeente Venray een glasvezelnet aan te laten leggen financieel haalbaar is. In het ergste geval zal wellicht blijken dat het voor de gemeente Venray een heel duur dubbeltje zal worden.

Voorafgaand aan de betreffende gemeenteraadsvergadering heeft op de website Burgers van Venray de stelling gestaan :
De gemeente mag niet garant staan voor 17,5 miljoen voor het glasvezelnet.
Gedurende de korte periode waarbinnen men op deze stelling kon reageren hebben toch meer dan 1100 personen de website bezocht om aan te geven het eens of oneens te zijn met deze stelling. Van deze site-bezoekers hebben er 212 hun stem uitgebracht waaruit blijkt dat 67 % vindt dat de gemeente niet garant mag staan voor zo’n groot bedrag.
In eerste instantie luidde de stelling dat het garant staan behoort bij het dragen van ondernemersrisico. Uit de reacties op de website ontstond misverstand over de functie van de gemeente als ondernemer. Mede daarom en op verzoek van een aantal binnengekomen reacties is besloten de stelling anders te formuleren.

Een groot aantal bezoekers van de website Burgers van Venray heeft op deze site ook aangegeven waarom men het eens of oneens is met de voorgestelde garantstelling.
Hoewel het “mosterd na de maaltijd” is, kan men al die uiteenlopende meningen nog nalezen op die website onder de button “vorige stellingen”.

REACTIES

Gemeente garant voor maar liefst 17,5 miljoen euro?

Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om aan de gemeenteraad op 28 Juni a.s. voor te stellen akkoord te gaan met een garantstelling van 17,5 miljoen op de financieringsbehoefte van Glasweb Venray.

De gemeenteraad heeft eerder de voorkeur uitgesproken voor de aanleg......

Lees verder