ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.

dinsdag, 01 maart 2016 12:12 Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend.

Het logeerhuis Kapstok kampt met een lage bezetting.

Gedurende de hele maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling op de website Burgers van Venray.
De stelling luidde : Logeerhuis Kapstok is een weldaad voor Venray.

De respons op deze stelling viel enigszins tegen.
Hoewel er meer dan 700 personen de website hebben bezocht en de daarop geplaatste informatie hebben kunnen lezen, blijken er toch “slechts” 87 personen daadwerkelijk hun mening te hebben gegeven.
Dat er van die groep 79 % het eens is met de stelling, geeft duidelijk aan dat men dit logeerhuis als een aanwinst voor Venray vindt.
In de praktijk blijkt echter dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van dit logeerhuis. Men had tevoren ingeschat dat een bezettingsgraad van 70 % haalbaar moest zijn om de exploitatie “rond” te krijgen.
Helaas valt de belangstelling tot dusver tegen. Men heeft een aantal open dagen georganiseerd om de bekendheid te verbeteren. Met name de mantelzorgers, die overwegen om de door hen te verzorgen persoon enige dagen in dit logeerhuis onder deskundige begeleiding te laten verzorgen, zouden allemaal daar eens moeten gaan kijken.

Ad van Thiel, die het eens is met de stelling schrijft op de site :
“Ik ben het er helemaal mee eens en vind het een geweldig initiatief. Het is alleen jammer dat de kosten van 65 euro per dag voor veel mensen een belemmering betekenen om van deze voorziening gebruik te maken”.

Marcel, ook een “eens”-stemmer vindt :
“Het is een zeer goed initiatief. En het zou zeker prettig zijn als er meer gasten zouden komen. Er wordt gesproken over vergrijzing, maar De Kapstok is er niet alleen voor de oudere mensen maar voor iedereen waarvan de zorgverlener even op adem wil komen”.

Inmiddels is het bedrag voor een eigen bijdrage verhoogd tot € 95,= per dag.
Overigens zijn er nogal wat mogelijkheden om een bijdrage in de kosten te krijgen. Allereerst natuurlijk via de WMO van het gemeenteloket maar ook een aantal zorgverzekeraars hebben dat in hun aanvullend pakket. Ook andere instanties zijn nog in beeld op Internet. Misschien zijn de mensen die uit kostenoverweging niet deelnemen, daardoor wél in de gelegenheid om een vergoeding te krijgen. Hierover zou het Logeerhuis Kapstok zelf ook voorlichting kunnen geven maar misschien doen ze dat ook al wel.
 

REACTIES

Al ruim een jaar bestaat er in Venray Logeerhuis Kapstok.
Dit logeerhuis - gevestigd in het verzorgingstehuis Schuttersveld - biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om degene waarvoor gezorgd wordt, daar te laten logeren.
De mantelzorgtaak wordt tijdens dat logeren volledig overgenomen door een groep vrijwilligers, die daarbij - waar......

Lees verder