ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Heeft schouwburg kleine theaterzaal wel nodig ?

woensdag, 02 september 2015 14:12 Heeft schouwburg kleine theaterzaal wel nodig ?

Venraynaren twijfelen over noodzaak van tweede zaal in de schouwburg.

In de maand september stond op de website Burgers van Venray een stelling over de aanstaande verbouwing van de schouwburg.
Het betreft een uitbreiding met een kleine zaal, ook met een aparte foyer.
Men kon bovendien een eigen mening geven over de stelling :
“Een kleine zaal in de schouwburg zorgt voor meer bezoekers”.

Zowel de gemeente Venray als de directie en de voorzitter van het bestuur van de schouwburg hebben hun mening over de aanstaande verbouwing in een begeleidend artikel op de website laten plaatsen.
De gemeente stelt dat meer bezoekers een harde noodzaak zijn voor een duurzame exploitatie en stelt dat de multifunctionele inzetbaarheid wordt vergroot. De gemeente en de provincie Limburg hebben elk 1,6 miljoen euro toegezegd.
De totale bouwkosten zijn begroot op 5,7 miljoen euro, zodat het bestuur van de schouwburg zelf 2,5 miljoen euro moet bijdragen. Als dat niet blijkt te lukken wordt er 1,1 miljoen euro bespaard als er geen tweede zaal komt, maar dan blijft de exploitatie nog steeds onrendabel.
Het bestuur en de directie van de schouwburg streven naar een soort gemeenschapshuis waarin de horeca een belangrijke rol vervult. Men gaat er gemakshalve van uit dat de bedrijvigheid daardoor toeneemt en daarmee ook de bezoekersaantallen.
De verwachting is een toename van 60.000 naar 80.000 bezoekers per jaar.

Er hebben in september meer dan 400 personen de website bezocht.
Daarvan hebben er bijna 100 daadwerkelijk hun stem uitgebracht en daaruit blijkt dat 66 % het oneens is met de stelling. De overige 34 % is van mening dat er inderdaad een toename van het aantal bezoekers zal ontstaan.

Er is een aantal personen die - naast het uitbrengen van hun stem - hun mening motiveren door het plaatsen van een reactie op de website.
Het merendeel van die reacties komt van degenen die de toename van de bezoekersaantallen in twijfel trekken. Daarbij is het meest gebruikte argument dat men zich afvraagt waarop de prognose van meer bezoekers is gebaseerd. Op de website zijn alle reacties nog na te lezen door “vorige stellingen” aan te klikken.

Het is nu dus maar afwachten of het bestuur van de schouwburg de benodigde 2,5 miljoen euro zelf kan bijdragen zodat de bouwplannen volledig kunnen worden uitgevoerd.

REACTIES

De uitbreiding van de schouwburg met een kleine zaal.

Eind juni heeft de gemeenteraad van Venray de verbouwing van de schouwburg goedgekeurd. De plannen omvatten onder meer de uitbreiding met een extra kleine zaal en bijbehorende foyer.
Vooral de extra zaal heeft bij menigeen in Venray de wenkbrauwen doen fronsen.
De bezoekersaantallen......

Lees verder