ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.

donderdag, 15 september 2022 09:23 Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.

Een hoge energierekening wordt niet voor iedereen onbetaalbaar.

In oktober2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de stelling over de soms exorbitant hoge energierekening. De stelling was: De bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling.
Ondanks ingrijpen van de overheid om vanaf januari 2023 een tegemoetkoming in de hoge kosten van gas en elektra te verstrekken, wordt daarmee het probleem slechts gedeeltelijk opgelost. Tot aan de grens van een jaarverbruik van 1200 m3 aardgas en 2400 KWh elektra wordt aan huisbewoners compensatie verleend d.m.v. een vast bedrag, ondanks hoogte van de geldende marktprijzen. Dat er daardoor wrevel ontstaat bij huishoudens die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van deze regeling blijkt uit de reacties op de website. Maar liefst 79 % van de personen die hun standpunt hierover op de site plaatsten is van mening dat er sprake is van ongelijkheid. Slechts enkele opvallende standpunten van de meer dan 400 personen die de website hebben bezocht zijn de volgende.
Marij vindt dat die compensatie moet voor iedereen hetzelfde zijn. Mensen die hun huis op orde hebben qua isolatie, zonnepanelen etc. hebben veel geïnvesteerd. Maar die kosten zijn voor de meesten net zo hoog, vanwege voornamelijk het vastrecht dat men al moet betalen. De mensen met minder inkomen en/of huurhuizen krijgen vaak al alle subsidies en toeslagen die er zijn, en dan zouden ze ook nog eens meer gecompenseerd worden met deze bijdrage? Terwijl de mensen met een gemiddeld inkomen overal naast grijpen? Dan krijg je pas scheve gezichten. Laten we aub geen onderscheid maken met deze bijdrage.
Steger: eens
Die mensen krijgen al zoveel subsidies, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, compensatie energie kosten etc. Als je dat allemaal bij elkaar op telt dan hebben ze nog een groter inkomen als degene die elke dag op zijn/haar fietsje naar het werk gaat. En zij vissen allemaal achter het net. Die hebben nergens recht op. En ja', totaal mee eens.
Mw. Hermsen is het eens met de stelling. Het is prima dat mensen met een laag inkomen en/of uitkering extra worden geholpen. Maar niet weer ten koste van de hardwerkende middenklasse die nergens recht op heeft. We moeten af van het hele toeslagenstelsel en werken weer lonend maken!
Cor van de Kerkhof: eens
Het geld zal op plaatsen terecht komen waar het niet hoort.
Van Dijk vindt dat heel veel mensen kunnen het niet betalen. Niet alleen de lage inkomens.
Volgens mij krijgen die al veel toeslagen, maar mensen net boven de grens kunnen fluiten naar alles. Zij moeten nu ook armoede lijden. Schandalig.

REACTIES

De kostenstijging van energie brengt nogal wat teweeg.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen.
Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie.
Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit......

Lees verder