ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Betaald parkeren wordt opnieuw beoordeeld

woensdag, 05 augustus 2015 14:12 Betaald parkeren wordt opnieuw beoordeeld

Gratis parkeren interesseert niet iedereen evenveel.

In de maand augustus hebben de burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Twee uur gratis parkeren zorgt ook voor meer omzet voor de winkels.
Met het formuleren van deze stelling wilde de stuurgroep Burgers van Venray over twee onderwerpen gelijktijdig de mening van de inwoners van Venray peilen.
Het betreft dan de mening over het gratis parkeren en de vraag of het gratis parkeren voor meer omzet van de winkels gaat zorgen.
De website werd door 610 unieke personen bezocht, waarvan er bijna 190 daadwerkelijk hun mening hebben gegeven.
Opvallend resultaat van deze poll is dat de standpunten eens of oneens met de stelling vrijwel gelijk verdeeld zijn. Immers 47 % is het ermee eens en 53 % denkt er duidelijk anders over.
Een groot aantal personen heeft dan ook naast het uitbrengen van hun stem hun eigen mening op de website vermeld.
Die meningen liepen wél nogal uiteen.
Het voert te ver om een samenvatting van die uiteenlopende meningen te vermelden.
Om die reden verwijzen we naar de website : www.burgersvanvenray.nl waar onder het hoofdstuk vorige stellingen deze reacties allemaal nog zijn na te lezen.
Het college van Burgemeester en Wethouders wil binnenkort aan de gemeenteraad voorstellen het betaald parkeren volledig af te schaffen, waarbij de financiële consequenties niet “op het bordje” van de inwoners van Venray worden gelegd.
Hoe dan ook, het kost gemeenschapsgeld.
Het is afwachten of de winkeliers in het centrum garen zullen spinnen bij dit voorstel, waarvan zij zelf hebben aangegeven dat het zo snel mogelijk zou moeten worden ingevoerd.

 

REACTIES

Enige tijd geleden besloot het college van B&W om het betaald parkeren in Venray volledig af te schaffen. Aanleiding daartoe was de uitdrukkelijke wens van de ondernemers in het centrum om zodoende de omzetdaling en leegstand tegen te gaan. Vanwege de daarop volgende discussie in de gemeenteraad, waarbij enkele politieke partijen een ander standpunt......

Lees verder