ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

zondag, 17 juli 2022 21:19 Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

Wij kijken blijkbaar niet altijd weg als we iets verdachts zien.

In de maand augustus 2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling: Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie.
De formulering van die enigszins uitdagende stelling was gebaseerd op de bewustwordingscampagne “Kijk niet weg” van de burgemeesters in onze regio.

Bij de op die site geplaatste reacties vond 85 % dat men het niet eens was met de stelling.
Blijkbaar komen zij meteen in actie om 112 te bellen bij het zien van iets verdachts.
De 15 % reacties van de personen die kennelijk liever wegkijken als ze iets verdachts zien,
baseren hun standpunt op het feit dat men niet durft te reageren of denkt dat er met die melding toch niets gebeurt.
Enkele opvallende reacties zijn:
A Hermus is het eens met de stelling maar kijkt toch niet weg.
Als je in Venray iets ziet en er melding van maakt van bijvoorbeeld veelvuldig parkeeroverlast, krijg je te horen neem eens contact op met synthese die kunnen bemiddelen.
Als de gemeente en de politie niet meer handhaaft dan loopt de zaak vanzelf uit de hand. Je hoort zelf van hun dat ze zeggen wij handhaven niet. Als je kleine zaken niet behandeld wat let die personen om grotere zaken te gaan doen. Nou burger je mag melden ze doen alleen wat als ze er zelf mee in de krant komen. Ik heb geen hoge dunk meer van handhaving in Venray.
Elly: oneens
De georganiseerde criminaliteit heeft in ons land veel te lang haar gang kunnen gaan. In onze omgeving zijn het o.a. de stallen die door boeren aan criminelen worden verhuurd voor de drugslabs. Ik vind het ook interessant waarom boeren dat doen. Ze begrijpen m.i. heus wel dat het niet ‘fris’ is.
Of een lijntje coke bestellen. Het wordt veel gedaan. Het ventje dat het komt brengen kan van de verdiensten mooie schoenen kopen. En realiseert zich pas later dat hij gevangen zit in het criminele circuit. Als we in Nederland cq in Venray geen drugs meer bestellen/gebruiken kijken we niet weg.
Als gepensioneerde zie/krijg ik niet veel signalen maar als ik het opmerk zal ik het zeker melden.

REACTIES

Inwoners van Venray worden gevraagd om “niet weg te kijken”.

Binnenkort start ook in Venray de bewustwordingscampagne “Kijk Niet Weg”.
In die campagne worden de inwoners van de regio erop gewezen dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen......

Lees verder