ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

In Venray stikt het van de stikstof

woensdag, 15 juni 2022 09:14 In Venray stikt het van de stikstof

Ook in Venray leeft de stikstofproblematiek.

Vanaf 24 juni tot 20 juli 2022 hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website van Burgers van Venray over het actuele stikstofprobleem.
De enigszins prikkelende stelling was: In Venray stikt het van de stikstof.
Maar liefst 695 verschillende personen hebben de website bezocht om daarna te stemmen en hun mening over de stelling te geven. Daarvan was 54 % het ermee eens dat men in Venray last heeft van stikstofuitstoot in de lucht die we inademen. De 46 % oneens stemmers waren van oordeel dat niet alleen de ammoniak in de mest maar ook de industrie en het autoverkeer stikstofproducenten zijn. Het is de lezer aan te raden om alle reacties op de site na te lezen. Enkele opvallende daaruit zijn:
Timmie : eens
Het product moet weer de melk of het vlees worden met een eerlijke prijs, waarbij iedere schakel in de keten z’n verantwoordelijkheid neemt en in verhouding geld verdient.
Aandacht voor de natuur is goed en daar kan de boer prima in mee denken. Hij/zij is ervaringsdeskundige. Daarnaast zijn er boeren die vrijwillig willen stoppen omdat er geen bedrijfsopvolging is. Samen voor een gezond leefklimaat.
Peter: eens
Intensieve veehouderij en landbouw valt niet meer onder categorie ‘boeren’, maar “Industriële bedrijvigheid”.
Sip: eens
We kunnen er niet omheen, er moet wat gebeuren! Er is gewoon teveel “stikstof” in de lucht, vooral ook rond Venray. Iedereen moet dit beamen, maar er iets aan doen wordt moeilijker: “waarom ik, waarom wij ?” .
Het probleem ligt vooral in het tempo en hoeveelheid reductie per actiegebied. De grootte van de reductie is te veel om in te plannen in korte tijd. Natuurlijk: in ‘t verleden hadden we al kleinere stappen kunnen nemen, maar hebben het niet gedaan…! Dus MOET het nu! Maar het moet in kleinere stappen en beter/eerlijker verdeeld kunnen worden.
Ab: eens
De varkens- en kippenbedrijven vallen volgens mij niet langer onder de categorie boerderijen. Het zijn industriële fabrieken die veel strenger moeten worden gecontroleerd en beboet op uitstoot, etc. De politiek heeft de afgelopen jaren deze groei veel te lichtzinnig goedgekeurd. Een grote beperking is dus nodig.
Jaccies: oneens
En het gaat niet om stikstof. Lucht bestaat uit 76% stikstof dus zonder stikstof zouden we niet kunnen leven, het gaat om stikstofoxide NOx De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie.
Ammoniak NH3, is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2) Het wordt onder andere gebruikt voor het maken van kunstmest, schoonmaakmiddelen en koelmiddel voor grote koelinstallaties. Het is ook aanwezig in mest. Het ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten. Dieren van de boeren produceren meer NH3 dus ammoniak. Denk aan mest uit de stallen, mest in de wei, en het gebruik van (kunst)mest op het land.

REACTIES

Stikstof maakt ook hier de gemoederen los.

Vanaf het moment dat minister van der Wal de stikstofaanpak van het kabinet bekendmaakte ontstond er een orkaan van protesten in het land.
Het nadelige gevolg voor de natuurgebieden is de reden waarom, na jarenlang rapporten schrijven en discussiëren, eerst nu daadwerkelijk......

Lees verder