ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

maandag, 18 april 2022 15:01 Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.

De afvalverwerking blijkt geen onverdeeld succes.

Vanaf 1 maart wordt in Venray het afval gescheiden aan huis opgehaald.
Op de website Burgers van Venray stond de afgelopen maanden hierover een stelling waarop de inwoners van Venray hebben kunnen reageren. De stelling was:
Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering voor Venray.
Blijkbaar vindt niet iedereen dat er sprake is van een verbetering.

De website is door meer dan 1900 verschillende personen bekeken. Daarvan hebben 368 personen daadwerkelijk hun mening op de site vermeld, waarvan 45 % het eens was met de stelling. Van alle respondenten vond echter 55 % dat het nieuwe ophaalsysteem geen verbetering is.
De motieven die bij de reacties op de site werden vermeld hadden vooral betrekking op de zogenoemde PMD zakken, waarin plastic, blikjes en drinkpakken mogen worden aangeboden. Die zakken worden aan huis om de twee weken opgehaald.
Over de groene GFT containers die wekelijks worden opgehaald en het maandelijks ophalen van de grijze containers met restafval wordt in het algemeen positief geoordeeld.
Tot zover is men tevreden, echter….vrijwel in alle reacties wordt gerept over problemen met de PMD zakken. Ze worden te vroeg of te laat op straat gezet of worden door katten of ratten opengescheurd. Er wordt door sommigen gepleit voor een gele container die wekelijks wordt opgehaald. De groene GFT containers zouden dan in plaats daarvan tweewekelijks kunnen worden geleegd.

Hopelijk worden de vele reacties ook gelezen door ambtenaren op het gemeentehuis, want er worden ook suggesties gedaan hoe de problemen wellicht kunnen worden opgelost.

Een aantal opvallende reacties die daarop betrekking hebben zijn het nalezen waard.
Jasper van der Beek is het eens met de stelling en vindt de wijze van scheiden een verbetering dat ervoor zorgt ervoor dat je veel bewuster met je afval omgaat. Het probleem zit bij mensen die de PMD zakken niet in huis willen of kunnen opslaan (niet iedereen heeft die mogelijkheid!). Hij vindt dat een alternatief voor de zakken een extra container goed zou kunnen werken.
Jacqueline Verrijth stemt oneens omdat vooral het straatbeeld er heel erg rommeling op wordt. Bijna iedere dag staat er wel ergens vuilnis langs de weg omdat er iets opgehaald wordt. Bij haar zijn de plasticzakken de grootste doorn in het oog, ook omdat men er zich niet aan houdt om die alleen op de dag van ophalen aan de straat te zetten. Bij veel wind en slecht weer is het nog erger. Ze staan, hangen of liggen. Voor haar was het "oude" systeem beter en geeft ons dorp een mooiere rustigere uitstraling.
Rob vindt echter het ophalen van PMD zakken heel prettig. Wel had hij liever gezien dat er een (oranje) PMD container was gekomen i.p.v. het verzamelen van zakken, omdat dit toch afbreuk doet aan het straatbeeld en omdat sommige mensen weigeren zich aan de regels te houden.
J. van den Ham stelt dat de PMD zakken bij hem in huis in de weg staan, op straat ontsieren ze ons mooie Venray, vooral als ze al buiten de ophaaldagen op straat gezet worden.

Chantal geeft in haar reactie aan dat het verwarrend is omdat het afval op drie verschillende dagen moet worden aangeboden, met ook nog een ander tijdsbestek. Ze vindt het goed dat ze daar dan nu die app voor heeft. Zonder die app zou het hier regelmatig misgaan.
Maar de grootste ellende voor haar zijn de PMD-zakken die je twee weken op eigen terrein moet bewaren (nu al een aantal keren aangevreten door ratten(?). Daarna hangen ze altijd wel ergens te stinken aan de kronen. Venray lijkt daardoor elke dag wel een vuilnisbelt.
Glas is overigens een ondergeschoven kindje. Alles wordt thuis opgehaald, maar voor glas moet je nog steeds naar de supermarkt.
Chantal vindt het oude systeem gebruiksvriendelijker, je kon op vaste dagen al het afval ineens aan de straat zetten in containers. Containers geven volgens haar minder een vuilnisbelt-idee en zijn minder kwetsbaar voor vernielen door katten/ratten en vogels.
Ook Jessica Lomme heeft een duidelijke mening. De groene container wekelijks ophalen is volgens haar perfect, zelfs voor de grijze container is het prima. Maar die plastic zakken vindt ze echt verschrikkelijk. Die zakken liggen te stinken in je garage of tuin. Het zou beter zijn als die ook wekelijks opgehaald worden.
Audrey heeft dezelfde mening als Jessica. Groene bak wekelijks is fijn, zwarte bak eens per maand ook prima, maar de zakken eens per 2 weken is vreselijk. Er lopen bij haar in Veltum veel katten en de zakken worden steeds open gekrabt, waardoor weer een nieuwe zak omheen moet en er plastic in de tuin ligt. Voor haar zou het fijn zijn als de zakken wekelijks worden opgehaald of dat er een container voor in de plaats komt.
Ruud vindt het waardeloos zoals het nu is. Hij stelt voor: ruil de groene container, wekelijks om naar 2 weken en de PMD zakken naar wekelijks. Dit voorkomt volgens hem een hoop ergernis.
Henk Deegens is het wel eens met de stelling. Het is zeker een verbetering, alleen moet er een oplossing gevonden worden voor het PMD afval. Hij stelt als oplossing voor dat iedereen naast de groene en grijze container een container met een andere kleur moet krijgen voor het PMD afval. Dan zal het probleem met de vele zakken ook verdwijnen in het straat beeld.
Miranda vindt het wel een verbetering, maar misschien zijn de zakken niet het beste idee en kunnen deze beter vervangen worden door containers. Of inderdaad vaker ophalen. Het valt haar op dat er immers mensen zijn die de zakken niet thuis willen of kunnen bewaren, gelet op de zakken die altijd en overal liggen en hangen.
Bea vindt vooral de PMD zakken een ergernis. Het is een grote rotzooi op straat stelt ze. In veel straten staan, liggen, hangen de hele week die zakken. Als ze er langer staan, liggen of hangen worden ze vaak kapot gevreten door dieren, waardoor het afval op straat ligt en wegwaait. Dat te vroeg aanbieden van het PMD-afval komt volgens haar omdat de zakken anoniem zijn. Niemand kan immers zien wie die zakken daar heeft achtergelaten en als iedereen een eigen container zou hebben, weet je precies wie hem op het verkeerde moment aan de straat zet.

REACTIES

Het ophalen van gescheiden afval zou moeten werken.

Vanaf 1 maart wordt in de gemeente Venray het afval van woningen gescheiden en op een gewijzigde manier opgehaald. De dag waarop het afval aan huis wordt opgehaald staat voor elke woning vast en is te lezen op de voor die woning op te vragen afvalkalender.
De groene......

Lees verder