ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De geloofwaardigheid van Glasweb Venray staat ter discussie.

woensdag, 01 juli 2015 11:12 De geloofwaardigheid van Glasweb Venray staat ter discussie.

Glasvezel houdt de gemoederen flink bezig.

Op de website Burgers van Venray ging de stelling van de maand Juli over Glasweb Venray.
Aan de inwoners van de hele gemeente Venray werd gevraagd hun mening te geven op de stelling : Het nieuwe voorstel van GlasWeb Venray zaait verdeeldheid.
Deze prikkelende stelling heeft wat de reacties betreft in ieder geval verdeeldheid opgeleverd. De verhouding tussen de voor- en tegenstemmers blijkt vrijwel fifty-fifty.

De website is meer dan 1400 keer bekeken en er hebben meer dan 800 verschillende personen deze site bezocht. Daarvan hebben er bijna 260 daadwerkelijk aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling.
Bovendien hebben velen daarvan ook de kans aangegrepen op hun eigen mening op de website te plaatsen. Die meningen lopen inderdaad nogal fors uiteen, hetgeen ook blijkt uit het aantal reacties op geplaatste reacties. Het lijkt bij deze stelling op een discussie-forum , waarbij de voor- en tegenstemmers proberen elkaar met allerlei argumenten van gedachten te doen veranderen.
Op de website Burgers van Venray kan men alle reacties nog eens nalezen door de button “vorige stellingen” aan te klikken.
Omdat die reacties nogal uiteenlopend van inhoud zijn, wordt hier volstaan met de meest voorkomende argumentatie.
De eens-stemmers zijn meestal van mening dat de aangemelde deelname van 20 % te laag is omdat de initiatiefgroep uitging van een minimale deelname van 35 % .
De oneens-stemmers, hoogstwaarschijnlijk grotendeels afkomstig uit de kerkdorpen, vinden een glasvezelnetwerk noodzakelijk gelet op de toekomst maar ook vanwege de huidige gebrekkige verbindingen in het buitengebied.

De initiatiefnemers van de cooperatie GlasWeb Venray zullen in september een overzicht van kosten en te verwachten baten presenteren. Daarna wordt besloten of daadwerkelijk met het aanleggen van het glasvezelnetwerk kan worden gestart.
De burgers van Venray moeten dus tot die tijd wachten op het definitieve standpunt.


 

REACTIES


Het zal niemand in de gemeente Venray zijn ontgaan dat de afgelopen maanden flink wat reclame is gemaakt door Glasweb Venray.
Het mogelijk aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in de gehele gemeente Venray is ontstaan als een burgerinitiatief vanuit de dorpsraden.
Niet alleen woningen in de kerkdorpen en de daarbij gelegen buitengebieden......

Lees verder