ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.

zaterdag, 11 december 2021 11:26 Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.

De rotondes in Venray houden de gemoederen bezig.

In januari 2022 hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray op de stelling: Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis.
Gelet op het aantal van meer dan 500 unieke personen die in deze periode die site hebben bezocht, mag worden geconcludeerd dat het gebruik van de rotondes nogal wat reacties oproept bij de bevolking. Van degenen die ook hun mening op de website hebben vermeld, is maar liefst 96 % het eens met de stelling.
Die vrijwel unanieme standpunten lopen toch nog wat uiteen.
De meest genoemde ergernis blijkt het bewust niet aangeven van de te volgen richting op de rotonde. Vooral betreft het dan de fietsers, maar ook automobilisten worden als ‘boosdoeners’ aangewezen. Daarnaast wordt als hinderijk beschreven het feit dat fietsers als vanzelfsprekend voorrang nemen zonder zelfs maar te kijken wat een auto van plan is.
Ook de breedte van de fietspaden, de scherpe of haakse bochten erin worden door fietsers genoemd als een reden om geen richting te kunnen aangeven.
Het tegen de rijrichting in fietsen op de rotonde roept verwarring op bij de automobilisten en leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.
Wat overigens nauwelijks wordt genoemd is het feit dat er door politie of boa’s niet wordt gecontroleerd of gehandhaafd. Als dat gebeurt zou dat preventief werken om alle weggebruikers te wijzen op de voorgeschreven gedragsregels.
Men kan de vele op de website geplaatste meningen nog nalezen onder de groep ‘vorige stellingen’. Een enkele opvallende reactie wordt hierna vermeld.

Als automobilist ergert Ivonne Kuiper zich aan fietsers die zonder op of om te kijken doorknallen op een rotonde omdat ze toch wel voorrang hebben.
Als fietser probeert zij altijd oogcontact te krijgen met de automobilist. Iedereen kan iets missen, niemand is volmaakt.
Als automobilist zou je, hoewel dit niet verplicht is, links kunnen aangeven als je de rotonde voor 3/4 neemt. Dit geeft duidelijkheid aan alle medeweggebruikers.
Haar devies is: rijdt vooral rustig en met een sociale instelling. Samen maak je gebruik van de weg. Zo kan jij en de ander veilig thuiskomen.
Paul C heeft na het bekijken van de reacties een goede raad. Richting aangeven maakt het voor iedereen makkelijker en veiliger. Dit is meerdere keren op de site bevestigd. Maar ook alle opmerkingen t.o.v. hindernissen van fietsers, donker gekleed wandelaars, donkerheid in de winter (natte) dagen, snelheid van iedereen in, of bij het aankomen van een rotonde zijn voor hem de meeste interessante opmerkingen. Hij is een regelmatige fietser, en een automobilist en merkt dat het niet altijd gemakkelijk is om de regels goed te hanteren!
Beter opletten en regels respecteren is een 'must'. Goede stelling om opnieuw te gaan opletten de volgende keer dat ik op pad ga.

REACTIES

Rotondes, een vloek of een zegen ?

Het aanleggen van rotondes is nog niet zo lang geleden ontstaan om de verkeersafwikkeling op gevaarlijke kruispunten te verbeteren. Waar eerst verkeerslichten op kruispunten stonden, zijn die langzamerhand vrijwel overal vervangen door een rotonde. Daardoor......

Lees verder