ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Fietsen door het winkelcentrum staat ter discussie.

woensdag, 06 mei 2015 08:00 Fietsen door het winkelcentrum staat ter discussie.

Mens erger je niet in de Schoolstraat.

In de maand mei hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening gegeven over het fietsverbod in het winkelcentrum.
Op de website Burgers van Venray stond in die maand de stelling : “ Ik erger me eraan dat vooral jongeren het fietsverbod negeren”.
Er hebben meer dan 800 personen deze stelling op die website bekeken.
Daarvan hebben er 210 daadwerkelijk gereageerd door een keuze te maken.
En van die groep was een meerderheid van 58 % het oneens met de stelling en ergert zich niet, terwijl 42 % aangeeft zich wel te ergeren aan het negeren van het fietsverbod.

De reacties die op de site zijn geplaatst lopen nogal uiteen.
Men vindt dat het niet alleen de jongeren zijn die het fietsverbod negeren, ook ouderen trekken er zich soms niets van aan. Overigens maken er veel meer jongeren dan ouderen gebruik van een fiets.

Met name het fietsen in de Schoolstraat wordt als een ergernis ervaren bij de meeste reacties.
De “fiets-omleidingsroute” via de Hoenderstraat en het parkeerterrein van de EMTE wordt als gevaarlijk beschouwd omdat je door auto’s kunt worden aangereden.
Bovendien worden er een aantal - wellicht bruikbare - suggesties gedaan.
Een ervan is het fietsverbod te laten gelden tijdens de openingstijden van de winkels.
Een ander voorstel is om alleen in de Schoolstraat het verbod op te heffen.
Omdat over de Grote Markt, het Schouwburgplein en het Henseniusplein overal kris-kras gefietst mag worden is een aan de bestrating herkenbaar fietspad duidelijker voor zowel fietsers als voetgangers.

Een veel geplaatste opmerking is dat er helemaal niet wordt opgetreden tegen de overtreders. Sommigen willen dat de BOA’s daartoe worden ingezet in plaats van ze alleen maar parkeerboetes uit te laten schrijven.
Heel bizar in dit verband is het voorval dat op woensdag 20 mei plaatsvond.
Over ergerlijk gedrag gesproken……
Drie onbekende jongens hebben woensdagmiddag in de Schoolstraat een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Venray mishandeld.
De BOA had het drietal aangehouden omdat ze fietsten waar dat niet mag. De medewerker kreeg vervolgens een karatetrap in de borst toen hij de jongens wilde tegenhouden om verder te fietsen. Burgemeester Hans Gilissen heeft aangifte gedaan van de mishandeling bij de politie en roept getuigen op zich te melden bij de politie. (redactie Omroep Venray)


Op de website: www.burgersvanvenray zijn onder “vorige stellingen” alle geplaatste reacties nog na te lezen.
Hopelijk lezen de beleidsbepalers op het gemeentehuis die reacties ook zodat er gepaste maatregelen worden genomen !

 

REACTIES

Al meerdere jaren geldt er een verbod om door de straten van het winkelcentrum te fietsen.
Hoewel de fietsenstallingen aan de randen van het centrum goed worden gebruikt, blijkt toch dat een aantal fietsers zich niets van het fietsverbod aantrekt.
Met name in de Schoolstraat wordt er door sommigen gefietst, waar je eigenlijk met de fiets......

Lees verder