ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray.

vrijdag, 15 oktober 2021 18:00 De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray.

Over de HAP in Venlo raken we niet uitgepraat.

In de maand november 2021 hebben de inwoners van de gemeente Venray de mogelijkheid gehad om hun mening of ervaring te melden over de stelling :
De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray.
Uit de meeste reacties blijkt dat ze het eens zijn met de stelling.
Zelfs 93 % van het aantal personen die de website de afgelopen maand hebben bezocht, is deze mening toegedaan. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat deze uitslag niet representatief is voor de mening van alle inwoners van de gemeente Venray. De meeste reacties zoals die op de site zijn geplaatst, zijn van personen die daadwerkelijk contact met de HAP hebben gehad.
Het blijft overigens wel gissen of er personen gereageerd hebben die zelf geen ervaring met de HAP hebben gehad. Hoe dan ook, de strekking van alle reacties laat zien dat de sluiting van de HAP in Venray voor veel inwoners niet in goede aarde is gevallen.
Vorig jaar kondigde Cohesie in haar persbericht aan wat haar voornaamste beweegredenen waren om de HAP naar Venlo te verplaatsen.
Onder andere werd er gesproken over “het vergroten van de kwaliteit van de spoedzorg door centralisatie, waardoor een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel mogelijk is en ruimte gecreëerd kan worden voor een aantal verbeteringen in kwaliteit en veiligheid”.
In de praktijk blijkt daar niet altijd sprake van te zijn.
Hoewel wethouder Chantal Nijkerken stelt dat er bij de gemeente geen klachten zijn binnengekomen en de Venrayse huisartsen nog onvoldoende gegevens hebben om nu al conclusies te trekken, is op basis van de reacties binnen afzienbare termijn een evaluatie aan te bevelen.
Daarbij dienen dan ook de ervaringen zoals die op de website Burgers van Venray staan vermeld in beschouwing te worden genomen.

Om die reden is het raadzaam om die reacties onder “vorige stellingen” te bekijken.
Enkele benoemde negatieve aspecten zijn :
Vervoersproblemen voor ouderen, minstens 20 minuten onderweg
Openbaar vervoer in de avond en ’s nachts onmogelijk
Lange wachttijden, ook aan de telefoon
Geen keuzevrijheid in de gezondheidszorg, liever naar Boxmeer.

De stichting Burgers van Venray is benieuwd naar het resultaat van de evaluatie die gezamenlijk door Cohesie, de gemeente Venray en de Venrayse huisartsen zou moeten worden uitgevoerd.

REACTIES

De HAP in Venlo komt niet na wat ons is voorgeschoteld.
De HAP in Venray is gesloten, omdat Cohesie – de coöperatie van huisartsen - in gezamenlijk overleg met die huisartsen heeft besloten dat met één centrale HAP in Venlo de zorg voor patiënten in de avond-......

Lees verder