ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De Provinciale Staten en de landelijke politiek

woensdag, 04 maart 2015 13:00 De Provinciale Staten en de landelijke politiek

De Statenverkiezing boeide de burgers van Venray niet.

In de maand maart bestond de mogelijkheid voor de inwoners van Venray om hun stem uit te brengen over de invloed van de landelijke politiek op de Statenverkiezing.
De stelling luidde : de landelijke politiek overschaduwt het provinciale belang.
De weken voorafgaand aan de verkiezingsdag werden op diverse televisiezenders debatten gevoerd waaraan alleen de landelijke fractieleiders deelnamen.
Tijdens die debatten werd met geen woord gerept over de provinciale staten.
Daaruit bleek dat de gekozen stelling nog duidelijker werd. Het ging immers over het te behalen aantal zetels per partij in de Eerste Kamer.

Het opkomstpercentage in Venray van nog geen 45 % geeft al aan dat de Statenverkiezing niet hoog in de belangstelling stond. Ook de deelname van de inwoners van Venray aan deze stelling was beperkt, zeker in vergelijking met die van februari over het betaald parkeren. Er hebben 550 personen in maart de website bezocht en daarvan hebben er slechts 52 daadwerkelijk hun mening gegeven over de stelling.
Hoewel 81 % daarvan het eens is met de stelling, valt het op dat de 19 % oneens-stemmers aangeven niet te zijn beïnvloed door de landelijke politici.
Hierna volgen enkele reacties van personen die ook hun mening op de site hebben vermeld.

Remco is het eens met de stelling en schrijft :
De landelijke politiek is bezig met 1e Kamerverkiezingen. Het systeem dwingt de politici hier eenvoudigweg toe. Dat gaat wel ten koste van het provinciale belang. Daarom gewoon rechtstreekse 1e Kamerverkiezingen invoeren. Dan kunnen we de statenleden en de senatoren los van elkaar kiezen. En een kabinet een signaal geven wat dwingender is dan wat peilingen. Schaf die waterschapverkiezingen trouwens maar af.

Cees van Elswijk is het niet eens met de stelling en geeft als commentaar:
Als de provincie kandidaten hun boodschap beter communiceren met de burger dan heeft de landelijke politiek geen enkele invloed. Maar ik hoor of zie de provincie kandidaten nergens en weet dus totaal niet wat hun visie is en wat ze kunnen doen.

Het is de moeite waard om deze en andere meningen nog eens na te lezen op de website Burgers van Venray bij het onderdeel “vorige stellingen”.
 

REACTIES

Op 18 maart is de verkiezing van de leden van de provinciale staten.

Daaraan voorafgaand zie je her en der in de gemeente de verkiezingsposters van de diverse politieke partijen. Behalve enkele personen die in Venray ruime bekendheid genieten, zijn verreweg de meeste namen en gezichten voor de kiezers onbekend.

In de landelijke media......

Lees verder