ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

×

Attentie

JW_SIGP_PLG_GALLERY_RENDER_PROBLEM media/k2/galleries/602

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

woensdag, 24 februari 2021 10:32 De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

Venray waait met alle winden mee.

In de maand maart 2021 hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark.

De respons op deze stelling was enorm. Maar liefst meer dan 900 unieke personen hebben in die periode de website bezocht en de begeleidende artikelen kunnen lezen.
Uit de reacties blijkt dat 83 % het eens is met de stelling. Die groep personen reageert met nogal wat tegenwind en dat steken ze niet onder stoelen of banken.
De volgende opmerkingen – in willekeurige volgorde – komen daarbij steevast voorbij, zoals:
Te hoge masten
Horizon- of landschapsvervuiling
Windarm gebied
Te weinig rendement
Geluidsoverlast
Te dicht op bebouwing
Er zijn betere alternatieven
Genoeg daken voor zonnepanelen

Hoewel vaak dezelfde argumenten worden gebruikt, is het toch zinvol om te verwijzen naar enkele in het oog springende reacties. Alle overige en nogal uiteenlopende reacties zijn na te lezen op de website onder de groep ‘vorige stellingen’.

John Brugman formuleert zijn standpunt kort en krachtig.
Om verschillende redenen is de regio Venray ongeschikt in een windpark te plaatsen:
1. Venray voldoet al aan de energiedoelstelling van 2030
2. Er zijn betere alternatieven voor windenergie
3. De gezondheidsrisico’s van windmolens zijn onvoldoende bekend
4. Het gebied wordt gekenmerkt door rust en natuur: stiltegebieden, bossen, natuur die te lijden zou gaan hebben onder het windpark.

Een anonieme reactie die onder het pseudoniem ‘Klap van de molen’ als volgt reageert:
Wind en zonenergie zullen nooit een noemenswaardige bijdrage kunnen leveren aan onze energievoorziening (op dit moment is de bijdrage zo'n 2 a 3 procent). Dit tegen astronomische kosten.
Windturbines hebben maar een rendement van 20 a 25 procent van het opgesteld vermogen. Er wordt steeds gerefereerd aan het klimaatakkoord, maar ook dit is een akkoord van aannames en voorspellingen van klimaatmodellen. Daarbij ligt er geen onafhankelijke wetenschappelijke basis aan het klimaatakkoord ten grondslag.

Rob vestigt de aandacht op alternatieven i.p.v. windenergie.
Deze gesubsidieerde vogelverslinders, horizon- en geluidsvervuilers moeten we nergens willen. Investeer in kernenergie en oplossingen om het afval veilig te stellen. Ook stoppen met biomassa en alle linkse hobby projecten.

Alphons van Nispen t. P. vindt dat de uitdaging ligt in het vinden van de goede mix voor duurzame energie. Wat te doen op het vlak van consumenten gebruik? Wat te doen aan het opwekken van groene energie ? Wind is een goede helper evenals water en zon. Alleen zijn windmolens in deze regio onvoldoende rendabel en lijken op dit moment de nadelen niet op te wegen tegen de voordelen. Houd rekening met de aanleg, onderhoud en afbraakkosten. Houd rekening met beperkte opbrengst. Houd rekening met schade aan natuur, gezondheid en niet snel te herstellen landschappelijke ontregeling in een cultuurhistorische natuursetting. Landgoed. Stiltegebied. Vogelreservaat. Bijzondere biotopen: o.a. de vleermuizen...
Voorkom het doordrukken van een plan door de waan van de dag. Een goed plan op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment kan desastreus zijn.

Johan van de Velde geeft aan dat hij voorstander is om iets te doen aan onze energievoorziening. Echter niet de manier waarop alles zonder goede onderbouwing en slechte tussentijdse berichtgeving omtrent de gewenste balans in de energieproductie die middels burgerinitiatieven nagestreefd wordt.
Zonnepanelen op daken hoe onooglijk vaak, nemen in een snel tempo in aantal toe. De industrie begint nu met bv regelgeving in bouwverordeningen ook te plaatsen. Als we een paar jaar verder zijn gaan we ontdekken dat de berekende windmolens in hun huidige vorm zeker en aantal niet meer nodig zijn. De infrastructuur van het net is er niet op ingesteld. Het wordt straks zo erg dat het productie-overschot van de door particulier aangelegde zonnepanelen niet verwerkt kan worden. Men maakt in Brussel beleid, gooit het over de nationale heg, vervolgens gaat het over provinciale heg waarop daarna het via de lokale heg bij de burger gedeponeerd wordt. Het komt straks zo ver dat de burgers de infrastructuur van de overbodige windmolenparken betaald hebben.
Ik wijs op het rapport van TNO, zeer goed belicht van twee kanten.
Verschillende hoogtes, verschillende kleuren, verschillende capaciteiten, overdag horizon vervuiling s'nachts red light district op 200 meter. Misbruik maken van reeds gestopte boeren met slecht verkavelde grond. Beleid wordt gemaakt maar men denkt never nooit in oplossingen. Gaan voorbij aan ontwikkelingen. Lees het lijvige TNO rapport.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste reacties die op de website geplaatst zijn afkomstig van inwoners uit het Oostelijk deel van de gemeente Venray. In hun ‘achtertuin‘ kunnen immers windmolens worden opgesteld.
De Stichting Burgers van Venray wenst de leden van de gemeenteraad veel wijsheid in het te nemen besluit over de komst van een windpark in Venray.

REACTIES

Stormachtige reacties over mogelijke locatie windpark.

De gemeenteraad heeft haar toekomstig energiebeleid vastgelegd in KODE, waarbij de overgang naar een “vergroening” van energieopwekking een haalbare ambitie moet zijn.
Een onderdeel van die zogenoemde transitie is de toepassing van windmolens.

De......

Lees verder