ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Betaald parkeren staat onder druk

woensdag, 04 februari 2015 13:00 Betaald parkeren staat onder druk

De Venrayse burgers kiezen overduidelijk voor goedkoper parkeren.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand februari kunnen oordelen over de stelling :
Ik wil ook in Venray twee uur gratis kunnen parkeren.
Gelet op de grote respons op deze stelling kan worden geconcludeerd dat het betaald parkeren in het centrum van Venray volop in de belangstelling staat.
Meer dan duizend personen hebben de website Burgers van Venray bezocht en daarvan hebben er 510 daadwerkelijk aangegeven of ze het eens of oneens met de stelling zijn.
Het resultaat van deze stemming is dat maar liefst 94 % het ermee eens is.
Opvallend is daarnaast het grote aantal personen die ook hun eigen mening op de site hebben geplaatst.
De “rode draad” van deze reacties is vrijwel steeds dezelfde. Men is van mening dat parkeren in de huidige vorm te duur is voor de burgers, die daarom of uitwijken naar een andere regio of gewoonweg het winkelcentrum mijden.
Ook de boa’s ( de bijzondere opsporings ambtenaren) oftewel de parkeerwachters krijgen er in de reacties soms flink van langs.
Op de website www.burgersvanvenray.nl worden onder “vorige stellingen” alle reacties bewaard zodat u ze nog eens een keer kunt nalezen.
Sommige personen leveren ook suggesties aan hoe het parkeerbeleid wellicht zou kunnen worden aangepast.
Hopelijk lezen de beleidsmakers in het gemeentehuis ook deze voorstellen. In het binnenkort met een aantal betrokkenen te voeren overleg zou de mening van een groot aantal Venrayse burgers in de besluitvorming moeten worden betrokken.
 

REACTIES

Het is opvallend hoe de laatste tijd vrijwel iedereen in Venray een mening heeft over het betaald parkeren. Dan gaat het nog niet eens alleen over het feit dat men moet betalen om te mogen parkeren in het centrum. Ook de parkeerwachters, de bijzondere opsporings ambtenaren (BOA’s) ontkomen niet aan die kritiek.

Nu de ondernemers in......

Lees verder