ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

donderdag, 21 januari 2021 17:55 Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

De communicatie tussen onze zorgverleners is niet altijd optimaal.

Gedurende de maand februari van 2020 hebben inwoners van de gemeente Venray gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was : Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren.
Van de respondenten was 80 % het eens met deze stelling.

Dat de aangekondigde sluiting van de HAP nog steeds een heet hangijzer is, blijkt ook uit de reacties daarover op deze stelling. Venray Lokaal presenteerde een voorstel om digitaal met de HAP te gaan “beeldbellen” en de huisartsenorganisatie Cohesie heeft inmiddels dat idee overgenomen. Als dit systeem binnenkort operationeel is, kan met een app op een mobiele telefoon met de arts van de HAP of van de spoedeisende hulp contact worden opgenomen.

De noodzakelijke onderlinge communicatie tussen huisarts, specialist, fysiotherapeut of de thuiszorg was een van de redenen waarom de betreffende stelling aan de inwoners was voorgelegd. Het is aan te bevelen als dit initiatief van Venray Lokaal en Cohesie door deze zorgverleners kan worden overgenomen.
Uit een aantal reacties die op de website staan vermeld, blijkt dat enkele personen minder prettige ervaringen met onderlinge communicatie tussen zorgverleners hebben gehad.
Bij het overzicht van vorige stellingen op de website zijn die ervaringen nog na te lezen.

Enkele opvallende reacties worden hierna vermeld.
Corrie Kok is het eens met de stelling en schrijft omdat de HAP verdwijnt in Venray dat al een teken is van de miscommunicatie. Zoveel hoofden zoveel zinnen, maar wie is er mee gebaat? De zieke mens niet, hij/zij moet maar zien op welke manier in het ziekenhuis te komen bij nacht en ontij. De teksten gelezen en allen kloppen zich op de borst hoe goed zij zijn.
Allicht, maar kritisch zijn kost teveel energie. Steek die energie maar in de communicatie onderling. Beter voorkomen dan genezen.

Francien vindt dat door goed te communiceren er niet langs elkaar heen wordt gewerkt of drie dubbele onderzoeken gedaan worden.

Elly heeft zelf ervaren dat het met die communicatie wel eens mis gaat.
De verwijzer houdt de regie. Als dat de huisarts is en er is onduidelijkheid dan vraag je dat aan de huisarts.
Ik heb ervaren dat mijn medische gegevens van de specialist niet automatisch aan mijn fysiotherapeut werden verstrekt. De specialist gaf mij een brief met behandeladvies voor de fysiotherapeut. Ik vind deze werkwijze correct en privacy gewaarborgd.
Ik merkte echter ook dat bij twijfel of vragen de fysiotherapeut geen contact zocht met de specialist voor verheldering. De fysiotherapeut vertelde dat specialisten dat niet doen. Ook uit privacy-overwegingen? Dan werkt het tegen je als patiënt.

René Lenards vindt dat een goede communicatie een complex systeem is, dat zowel binnen als buiten het ziekenhuis naadloos in elkaar moet grijpen. De medische zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden geleverd met daarbij de huisarts in de regierol. De regierol kost tijd en energie, dus moet er meer geld komen voor de huisartsenzorg. Een duidelijke visie op de gewenste ontwikkeling voor de komende jaren is te lezen de website van de Patiënten Federatie Nederland.
De politiek heeft inmiddels wel besloten dat er minder regeldruk moet komen, zodat de behandelaar meer tijd gaat krijgen voor de patiënt. De huisarts moet de regierol nemen die hij ook heeft. Als de huisarts meer naar zijn patiënt luistert kost dat meer tijd dan nu. Hij moet dan meer tijd nemen om de juiste keuze voor behandeling te maken. Hij verwijst hierdoor minder mensen naar het ziekenhuis en bespaart zo ook meer geld. Een huisarts in Afferden heeft daar goede resultaten mee. Maar werd teruggefloten vanwege zijn aanpak
omdat het ziekenhuis minder snel wordt ingeschakeld. Ziekenhuizen leven van de verwijzingen. Dus geld gaat voor goede zorg en dat is het grootste probleem voor een goed zorgsysteem.

REACTIES

Bestaat er in de zorgverlening onderling contact tussen de zorgaanbieders?

Wellicht bent u of een van uw familieleden wel eens onderzocht behandeld door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat gebeurt dan na een verwijzing van de huisarts.
De huisarts wordt na dat onderzoek......

Lees verder