ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

woensdag, 25 november 2020 20:32 Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

Komst van industrie op De Spurkt houdt de gemoederen bezig.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van de gemeente Venray gedurende de maand december van 2020 hun mening kunnen geven over een stelling die ging over de uitbreiding van het industrieterrein De Spurkt.
De stelling was: Biodiversiteit in het Loobeekdal mag niet wijken voor industrie in De Spurkt.

De reacties op deze stelling waren opvallend. Vrijwel iedereen – zelfs 96 % - die hierover een mening op de site heeft geplaatst was het met de stelling eens. Men vindt behoud van de natuur in het Loobeekdal belangrijker dan het daar uitbreiden van het industriegebied.
Van de meer dan 1000 personen die de site in december 2020 hebben bezocht, waren er bijna 160 die daarop ook hun standpunt hebben aangegeven.

Dat een zo grote groep personen zich afzet tegen de plannen van de gemeente verklaart dat die plannen blijkbaar niet “breed” door de inwoners van Venray worden gedragen.
In de gemeenteraad van 15 december 2020 is het besluit daarover zelfs verschoven naar een ingelaste raadsvergadering op 26 januari omdat men het niet eens kon worden over het voorstel. Het is dus afwachten wat de politieke partijen uiteindelijk over dit collegevoorstel zullen gaan besluiten.

Dat hierover de argumenten nogal uiteenlopen blijkt uit de reacties die op de pollingsite staan vermeld. Al die meningen zijn nog na te lezen onder “vorige stellingen”, maar enkele lezenswaardige reacties daarvan, geven aan waarom men vindt dat de natuur niet moet wijken voor industrieterrein.

Marion verwijst naar het logo van de website Burgers van Venray "Uw mening telt"
Is het echt zo dat uw mening telt ?? . Wat leeft er in Venray?? Dat lijkt me vrij duidelijk als ik zie wat er de afgelopen maanden in de media gepubliceerd wordt en mijn beeld wordt bevestigd in de commentaren op deze website.
Ik heb het idee dat het bij bepaalde coalitiepartijen er helemaal niet toedoet wat er leeft in Venray.... Die denken, dat waait wel over; helaas voor hen, die fase is voorbij, dit waait niet meer over! De inwoners van Venray trappen hier niet meer in; het gebied in en rond het Loobeekdal staat nu in de schijnwerpers.

Ivonne stelt dat ze niet snapt dat nota bene de gemeente een enquete omgevingsvisie Venray uitzet onder de inwoners en dat ze met de uitslagen niets doen. Wat is er niet duidelijk aan een uitslag van 86% tegen nieuwe industrieterreinen en 69% die aangeeft dat zonneparken en windmolens ten koste gaan van het landschap.
Want naast 60 ha industrieterrein ligt er ook nog een naastgelegen plan om het landschap nog verder te industrialiseren met een 20 ha commercieel zonnepark, dat na 20 jaar wordt ingeruild voor een XXL logistieke doos. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig in Venray. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Op 15 december zal blijken welke fracties echt waarde hechten aan de mening van de Venrayse inwoners.

Volgens Hans Klaassens duurt het nog even en je hoeft het geen Venray Bloeit meer te noemen maar Venray Grijs (kleur van de fabriekshallen). Venray was een van de groenste gemeentes van Nederland, maar door de steeds toenemende industrie, aan alle kanten van de gemeente, blijft hier niet veel van over. Wat weg is komt niet meer terug.
Vreselijk toch om weer een natuurgebied op te offeren voor een aantal blokkendozen.
Er staan er nog wel ergens wat leeg, laten we die maar eerst eens vullen.
Gemeente Venray kies eens een andere koers!

Henk Deegens deelt die mening en vindt ook dat het beter is dat we eerst alle leegstaande industriepanden gaan vullen voordat we nieuwe gaan bouwen.
En bovendien denk ik dat het dan beter zou zijn op nieuwe industrie panden te bouwen tussen Venray en Horst langs de snelweg A73.

Henk geeft aan dat we reëel moeten zijn. Een bedrijfspand is nu eenmaal een blokkendoos hoe we het wenden of keren. Maar wat mij meer verbaast is dat een Greenport Venlo hier ook al een vinger in de pap heeft. Niks tegen de Venlonaar maar dit is een Venrayse aangelegenheid neem ik aan! We willen toch wel even zelf beslissen wat we hier wel en niet willen hebben. Er wordt ons al voldoende door de neus geboord : ziekenhuis, HAP allemaal weg. Zullen we eerst alle leegstaande bedrijven gaan vullen en als die vol zijn aan iets nieuws beginnen. Wordt tijd dat de gemeente Venray eens opstaat en een ander geluid van zich laat horen.

Evelyn van Geenen heeft enkele standpunten die nog niet door anderen beschreven zijn.
Dit kan echt niet! Het Loobeekdal is al “uitgekleed”. Ondanks huidige make-over komt er jaarlijks tonnen mest naast de meanderende beek en wordt gras als voedsel gemaaid . Dus wég kruidenrijke bloemkwekers met bomen die voor schaduw zorgen op het water.
Goudgroene natuur is gekapt en moet worden gecompenseerd. Wat dit doet voor de biodiversiteit weet iedereen maar bouwen In het Loobeekdal is zeer slecht voor de waterhuishouding. Er ontstaat hitte thermiek door de bebouwing met blokkendozen. Daardoor raakt de lucht minder snel verzadigd en ontstaan er minder kleine regen wolken maar juist hoosbuien. Wie had er geen schade afgelopen jaren door hagel of omdat het rioolwater omhoog kwam?
Vervuiling van lucht, water, licht en bodem zijn niet uit te drukken in economisch gewin, maar zijn een verlies voor iedereen en vooral voor de generaties na ons!

REACTIES

Industrieterrein De Spurkt houdt de gemoederen bezig.

Het college van B&W wil een bedrijventerrein op De Spurkt ontwikkelen om daar nieuwe of doorgroeiende Venrayse bedrijven te vestigen. Daartoe wordt een ontwerp van het bestemmingsplan op 15 december voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 17 november heeft een aantal......

Lees verder