ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het plan van B&W en van de gemeenteraad van Venray

dinsdag, 03 november 2020 17:13 Het plan van B&W en van de gemeenteraad van Venray

De gemeente Venray wil naar minder restafval. Want restafval wordt niet hergebruikt, maar opgestookt. Dat is slecht voor de wereld, maar ook slecht voor de portemonnee van de Venraynaar. Immers, in het land zien we: minder restafval betekent in de regel minder afvalstoffenheffing.

Uit een analyse die de gemeente Venray heeft laten maken blijkt dat in 2019 door de gemiddelde Venraynaar nog 132 kilo restafval werd aangeboden. Dat is nog ver verwijderd van de ambitie van 10 kilo per inwoner in 2025, zoals de gemeenteraad die in 212 vaststelde. Van het restafval bleek zo’n 40% uit groente, fruit en etensresten te bestaan: afval dat eigenlijk in de groene container thuis hoort. Bovendien nam de afgelopen jaren de vervuiling bij het plastic, blik en verpakkingsafval enorm toe. Tot 80% werd afgekeurd voor recycling. Dat betekende nóg meer restafval, nóg meer opgestookt afval en daarmee een nog hogere afvalstoffenheffing.

Het college van B&W van Venray wil die trend keren. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd om het verpakkingsafval in transparantie zakken huis-aan-huis op te halen. Op die manier kan beter gecontroleerd worden door de ophaaldienst of het aangeboden afval daadwerkelijk recyclebaar is. Tegelijkertijd wordt het groente-, fruit- en tuinafval gratis én vaker opgehaald (wekelijks) om er zo voor te zorgen dat het makkelijker wordt gemaakt om het groenafval goed te scheiden.

Tenslotte wordt het juist minder makkelijk om veel restafval aan te bieden: de grijze container kan nog maar eens in de vier weken aan de straat worden gezet. Met de transparante zakken, de extra gratis service met het gft-afval en het minder faciliteren van restafval, wil het college daad bij woord voegen en stappen maken naar een veel meer circulaire economie, waarin grondstoffen niet worden weggegooid, maar juist worden hergebruikt. Naar verwachting wordt het nieuwe systeem begin 2022 ingevoerd.