ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

artikel uit HALLO Venray over het nieuwe afvalbeleid

zondag, 01 november 2020 15:51 artikel uit HALLO Venray over het nieuwe afvalbeleid

Gemeente gaat plastic en blik aan huis ophalen

Gemeente Venray gaat de afvalinzameling anders aanpakken met meer service voor de burgers. Het plan is om plastic, blik en drinkpakken voortaan eenmaal in de twee weken aan huis op te halen. De groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt iedere week gratis geledigd en er komt wellicht ook gft-inzameling bij hoogbouw. Bladkorven keren niet terug in het straatbeeld.
De commissie Wonen besprak in de vergadering van dinsdag 1 september de voorstellen. Het College van B&W heeft drie scenario’s uitgewerkt om een einde te maken aan de alsmaar groeiende afvalberg in gemeente Venray. Als de commissieleden hun mening kenbaar hebben gemaakt dan volgt een definitief uitvoeringsplan. De invoering van de nieuwe methode zal in 2021 en 2022 in fases gebeuren.

Het ophalen van de groene container gebeurt nu eenmaal in de twee weken en kost 4,47 euro voor een bak van 140 liter. In de nieuwe opzet wordt het ledigen gratis. Ook het aan huis ophalen van plastic, blik en drinkpakken, dat mogelijk al komend jaar ingaat, is gratis. Maar alle inwoners betalen gezamenlijk de afvalstoffenheffing die kostendekkend is. De nieuwe inzamelmethodes vallen duurder uit waardoor burgers meer moeten gaan betalen. Dit komt ook door de flinke kostenstijging van afvalverwerking.

Gemeente Venray verschaft ieder huishouden doorzichtige zakken voor plastic, blik en drinkpakken die aan de straat worden gezet. Aan lantaarnpalen worden ophangbeugels bevestigd. Hieraan kunnen meerdere zakken worden opgehangen zodat ze niet wegwaaien. Het apart inzamelen van plastic, blik en drinkpakken in de verzamelcontainers in wijken en dorpen komt te vervallen. Het college vindt de andere aanpak nodig om de toenemende vervuiling van plasticafval tegen te gaan. De gemeente is veel geld kwijt door de afkeur van grote partijen plastic omdat ze vervuild zijn met restafval.

Het college komt tot de conclusie dat bijsturing van afvalinzameling nodig is om de ambities te halen, want gemeente Venray loopt flink uit de pas met de afvaldoelen. Het doel voor 2019 was 60 kilo restafval per inwoner. Vorig jaar werd 132 kilo restafval per inwoner ingezameld en het neemt de laatste jaren alleen maar toe.

Gft-afval en etensresten worden het slechtst gescheiden. In gemeente Venray wordt dit afval ook veel minder ingezameld dan in vergelijkbare gemeenten. Jaarlijks gooit de Venraynaar gemiddeld ruim 32 kilo bij het restafval, terwijl dit gft-afval in de groene container thuishoort voor recycling. Uit een analyse blijkt dat 39 procent van het restafval in de zwarte container bestaat uit gft-afval en etensresten. Als extra service krijgt ieder huishouden een gratis aanrechtbakje om gft-afval en etensresten in te verzamelen.

De herinvoering van groen- of bladkorven gaat niet door. Het college vindt dat de inzameling van tuinafval momenteel ‘erg goed’ verloopt. Burgers kunnen het groenafval gratis inleveren op het milieustation. Bladkorven zullen daarom weinig toevoegen en ze verstoren ook het straatbeeld, vindt het college. Bovendien zijn de korven gevoelig voor vandalisme en nodigen ze uit tot het bijplaatsen van ander afval. Ook zijn de kosten van bladkorven hoog, terwijl op het milieustation al veel is geïnvesteerd voor het aanbod van tuinafval