ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo

woensdag, 19 augustus 2020 21:51 De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo

Ziekenhuizen Boxmeer en Venlo zouden meer moeten gaan samenwerken.

In september 2020 heeft men kunnen reageren op de website Burgers van Venray op een stelling over een mogelijke samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo.
De stelling was: De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo.
Zowel de ziekenhuisdirecties van Boxmeer als die van Venlo gaven bij deze stelling ook hun mening in een begeleidend artikel. De gemeente Venray denkt alleen maar aan De Wieën.

Dat deze stelling leeft onder de inwoners van Venray en de kerkdorpen blijkt uit de vele reacties die op de website zijn geplaatst. Meer dan 800 unieke personen hebben in die periode de website Burgers van Venray bezocht om te reageren op de stelling.
Een ruime meerderheid van 65 % van de respondenten ziet in die samenwerking een voordeel voor patiënten uit de regio Venray. Zelfs uit de reacties van de 35 % oneens stemmers blijkt dat zij een samenwerking niet noodzakelijk achten omdat ze nu al daar tevreden patiënt zijn.

Uit de reacties blijkt dat een fusie tussen beide ziekenhuizen niet strikt noodzakelijk is. Bovendien is uit het afketsen van de fusie tussen VieCuri Venlo en Laurentius Roermond gebleken dat fuseren een langdurig proces is en op weerstand kan stuiten.
De meeste reacties die op de website zijn geplaatst geven aan dat vanwege het belang van de gezondheidszorg in Venray, er een vrije keuze is bij welk ziekenhuis men wenst te worden behandeld.
Als daarnaast, bij een nauwe samenwerking tussen VieCuri Venlo en Pantein Boxmeer, bepaalde specialisaties gecentraliseerd kunnen worden geniet dat de voorkeur.

Overigens blijkt uit de respons op de stelling ook, dat bij specialistische behandeling in een academisch ziekenhuis, de afstand Venray-Nijmegen in vergelijking met Venray-Maastricht een rol speelt om te kiezen voor het Maasziekenhuis Boxmeer.

Het is om bovenstaande redenen zeker aan te bevelen om al die reacties nog eens na te lezen op de website Burgers van Venray onder “vorige stellingen”, maar enkele opvallende reacties daaruit staan hierna vermeld.

Els is het eens omdat de afstand vanuit Venray naar Boxmeer beter is en haar ervaringen met ziekenhuis Boxmeer prima zijn. Vriendelijk en deskundig personeel, minder massaal en geen Venloos dialect dat maar moeilijk uit te bannen is bij het personeel in Venlo.
Krachten bundelen, daar wordt iedereen wijzer van.
Maria R. vindt dat VieCuri alleen te klein is om alle disciplines te waarborgen. Nu Laurentius zich heeft teruggetrokken is het belangrijk om samen sterk te staan met Boxmeer. Heel veel mensen uit de regio kiezen al voor Boxmeer, vooral voor de geboorte van baby's.
Ik hoop dat die samenwerking er komt. Ook omdat Venray dan kan profiteren van de samenwerking met het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.
Frans is het oneens met de stelling omdat hij een samenwerking tussen Boxmeer en Venlo toch niet logisch vindt. Venlo is georiënteerd op UMC Maastricht, Boxmeer op Radboud Nijmegen. Wanneer met deze uitgangspositie onderhandeld moet worden over een fusie dan zijn we 10 jaar verder en nog niet rond.
Jan J. is van mening dat schaal vergroting d.m.v. fusie met Boxmeer de positie van VieCuri - locatie Venray kan versterken gezien de centrale ligging van onze plaats. Daarbij dient volgens hem te worden gewaarborgd dat de medische zorg hier weer moet worden verzwaard.
Corrie Kok stemt oneens, want de fusie met diverse andere ziekenhuizen spreekt voor zich: geen interesse. Venray is als polikliniek beter af en laat de specialisten in de academische ziekenhuizen vooral hun werk goed doen. Reistijd en/of dialect wel of niet accepteren heeft met de zorg niets te maken. Als de verpleegkundigen hun uiterste best doen, wat maakt een dialect dan uit. Het gaat om de hulp, de verpleging!
Als het erop aan komt wordt er toch meestal doorverwezen naar een specialist van een academisch ziekenhuis. (gelukkig wel)!

De Stichting Burgers van Venray heeft de directies van VieCuri en Pantein gevraagd naar hun mening over de uiteenlopende reacties van de inwoners van Venray.
In het weekblad HALLO Venray worden die reacties vermeld.

REACTIES

Nu Roermond afhaakt is Boxmeer wellicht een optie.

De kop van dit artikel is niet meteen voor iedereen duidelijk en vraagt om een toelichting.
Wat ermee wordt bedoeld is dat onlangs het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft besloten om de fusie met het VieCuri ziekenhuis in Venlo af te blazen.

De afgelopen......

Lees verder