ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Kappen of (euro)flappen

woensdag, 03 december 2014 16:10 Kappen of (euro)flappen

De bomenkap hield de gemoederen in Venray volop bezig.

In de maand december hebben vele inwoners van Venray de website burgersvanvenray bezocht. Men kon daarop een mening geven over de stelling :
Bezuinigingen mogen geen argument zijn voor bomenkap.
Bijna 600 personen hebben deze onafhankelijke website in december bekeken.
Van deze bezoekers hebben er bijna 150 daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Daarvan was 83 % het eens met de stelling, terwijl dus 17 % het ermee oneens was.
Een grote groep eens-stemmers heeft ook de mogelijkheid benut om op de site aan te geven waarom men tegen de bomenkap was. Er werden daarbij een aantal nogal uiteenlopende meningen geventileerd, waarbij soms ook de raadsleden niet werden gespaard. Een herkenbare “rode draad” van alle reacties was echter dat het door de gemeente gebruikte argument voor bezuinigingen niet wordt gedeeld.
Voor diegenen die alle reacties eens willen bekijken, kan men op de website www.burgersvanvenray.nl onder de groep “vorige stellingen” alsnog alles nalezen.

Enkele van deze meningen zijn hierna opgenomen.
Paul van Hoef is het eens met de stelling en schrijft :
Natuur, groen, bomen - het is al lang door objectief onderzoek vastgesteld - vergroten uw welzijn, bevorderen uw gezondheid en verhogen de waarde van uw buurt en uw huis. Door geen oog voor waarde en alleen voor kosten te hebben heeft de raad zich in deze zaak een boekhouder van de slechtste soort getoond.
Ria Jager, die het ook eens is, koppelt haar mening aan de hoogte van de gemeentelijke belasting.
“Venray als "groene gemeente" is wel erg schijnheilig als er zoveel bomen alleen vanwege bezuinigingen gekapt worden. Hopelijk luistert de gemeente naar haar burgers en kan er alsnog anders beslist worden. "beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! " Ik denk dat heel veel mensen een euro extra gemeentelijke belastingen betalen niet zo erg vinden om deze verkeerde bezuiniging op te vangen.”
J.H. de Vries schrijft : “Zoals reeds vaker benoemd is, kan het niet zo zijn dat het kappen van bomen de reden kan zijn van een bezuiniging van de gemeente. De gemeente heeft niet genoeg beargumenteerd waarom het noodzakelijk is om ook gezonde bomen te kappen. Deze rigoreuze actie heeft er toe geleid dat er een enorme kaalslag heeft plaats gevonden. Het eens zo mooie groene Venray heeft nu in een keer een andere invulling gekregen. Met dank aan onze lokale politici. Van Venray in het groen tot wat nu?”
M. Oosting stelt : “Tonnen uitgeven om 850 bomen te rooien en dwepen met bezuiniging op herstelwerkzaamheden terwijl je bomen rooit waar de afgelopen 10 jaar geen straatonderhoud is uitgevoerd. Hoezo bezuinigen op zaken waar je geen geld aan uitgeeft? Dit hebben we pas over 3 tot 6 jaar terugverdiend. Geen oog voor groene ruimtelijke kwaliteit! Voor jaren aantasting hiervan en geen gevoel bij klimaatadaptief omgaan met je omgeving. Meer groen betekent ook in Venray minder opwarming”.
In tegenstelling tot anderen is r.i. janssen het oneens met de stelling en motiveert dat als volgt :
“Als je weet hoeveel bomen Venray telt dan worden die 850 bomen geeneens gemist. Schade aan wegen en fietspaden is vele malen erger . En dan is het helemaal niet erg als er ook nog geldelijk gewin bij te halen is”.
Corry Houwen heeft een enigszins genuanceerd standpunt : “Als alle zieke bomen en bomen die echt overlast veroorzaken worden gekapt, heb ik begrip voor de bomenkap”. Maar kappen vanwege bezuiniging is een niet te begrijpen besluit. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid, helpen bij het zuiveren van de lucht en vangen ook fijnstof uit de lucht.
 

REACTIES

Ongetwijfeld heeft iedereen wel iets gemerkt van het kappen van bomen in de gemeente Venray. Dat kan zijn uit gepubliceerde artikelen in de pers of misschien het daadwerkelijk zien van de restanten van de inmiddels gekapte bomen of de stronken.

De redenen waarom de gemeenteraad heeft besloten dat een groot aantal bomen moet sneuvelen lopen......

Lees verder