ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De begroting van de gemeente Venray

woensdag, 05 november 2014 13:00 De begroting van de gemeente Venray

Burgers geven eigen mening over de begroting van de gemeente.

Gedurende de maand november hebben de inwoners van de gemeente Venray zich kunnen uitspreken over het begrotingstekort van de gemeente. Vooral de lastenverzwaring om dat tekort op te heffen is bij menigeen verkeerd gevallen.

Meer dan 350 personen hebben de website Burgers van Venray bezocht waarop de stelling stond : “ Ik vind dat een begrotingstekort niet mag leiden tot lastenverzwaring “.
 Van deze bezoekers hebben er 91 daadwerkelijk aangegeven het eens of oneens te zijn met de stelling; 84 % is het eens met de stelling en 16 % dus niet.
Een groot aantal van de personen die gestemd hebben, maakten ook gebruik van de mogelijkheid om hun mening over dit onderwerp op de site te beschrijven.
De rode draad in bijna alle reacties is dat de gemeente met het samenstellen van een begroting “de tering naar de nering “ moet zetten. Met andere woorden : alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven inplannen en zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan.
Het is interessant om de standpunten van die burgers nog eens na te lezen.
Dat kan door op de website onder het knopje “vorige stellingen” te klikken.
Enkele van die reacties zijn hierna vermeld.
Ernest is het eens met de stelling en schrijft :
1. van een begrotingstekort mag geen sprake zijn.
2 . extra lasten voor burgers vind ik niet acceptabel. Vele burgers zitten op de nul-lijn of op de min lijn.
3. verhoging van de ozb en/of rioolbelasting enz. is niet acceptabel
4. er moet gesnoeid worden in de uitgaven van de gemeente. En dat is echt niet zo moeilijk, behalve voor enkele belangengroepjes.., maar vraagt wel visie en lef.

Ook Hennie is het ermee eens en is van mening :
Jammer genoeg is de gemeente en met name B&W met in haar kielzog de gemeenteraad NIET is staat efficiënt met gemeenschapsgeld om te gaan. Kijk maar naar het financieel geklungel bij de Floriade en onlangs weer de schouwburg waarbij de wethouders "leermomenten" op doen over de rug van de burgers. In crisistijd moet zorgvuldigheid voorop staan.

In tegenstelling tot de bovenstaande reacties is de mening van Joos Linskens :
Een begroting dient sluitend te zijn. Wanneer op het einde van de begrotingsperiode blijkt, dat er een tekort is ontstaan door onvoorziene zaken dan dient dit tekort opgevuld te worden, eerst door mogelijke bezuinigingen of in uiterste noodzaak door lastenverzwaring. Een begroting moet wel realiseerbare activiteiten bevatten en geen die niet nodig en niet realiseerbaar zijn. ( b.v. 4e sporthal en school). Goed dat de raad ook bereid is tussentijds deze activiteiten te schrappen.

 

REACTIES

Elk jaar maakt de gemeente een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in het volgende jaar een zogenoemde begroting.

In deze begroting wordt aangegeven wat de financiële plannen zijn en of deze haalbaar zijn . Haalbaar zijn de plannen, indien de ontvangsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dan is er sprake van een sluitende......

Lees verder