ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraay.

woensdag, 11 maart 2020 15:51 Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraay.

Venraynaren hebben geen probleem met keuze supermarktlocaties.

Gedurende de maand april hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling :
Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraai.
Het resultaat van die peiling liegt er niet om. Vrijwel unaniem is men van menig dat er eens een keer “garen op de klos” moet komen met de besluitvorming vanuit de gemeenteraad.
Van de meer dan 1000 personen die de website hebben bezocht was 98 % van mening dat het al veel te lang duurt voordat er een besluit wordt genomen over de plaats waar de nieuwe supermarkt van ALDI moet komen.

Hoewel alle reacties aangeven dat er onderhand een keuze moet worden gemaakt, zijn de meningen over de uiteindelijk te kiezen locatie niet echt uiteenlopend.
De meeste personen geven de voorkeur aan de locatie waar nu de leegstaande school De Toverbal staat. De hoek van de Noord- en Westsingel achter de Hoge Beek flat blijkt een aanvaardbare mogelijkheid, niet alleen voor de inwoners van De Brabander maar ook voor iedereen die in de Noord-West hoek van Venray woont.
Maar ook andere locaties worden in de reacties benoemd. Er wordt verwezen naar De Brier en de oude melkfabriek. Dat er al drie Jumbo vestigingen zijn wordt ook vreemd gevonden.
Om die reden wordt aangeraden om alle reacties die op de website Burgers van Venray zijn geplaatst nog na te lezen.

Enkele reacties daaruit laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Zowel Frits als Hay Philipsen verwoorden hun standpunt duidelijk en schrijven :
Knoop doorhakken!
Locatie Toverbal biedt voldoende ruimte en is vlak bij De Brabander. Locatie De Brier kan ook heel goed, zou die hoek van Venray flink ‘upgraden’. Ophouden met oeverloze discussie en steeds nieuwe onderzoeken......

Joos stelt dat er In feite geen gesteggel is maar besluiteloosheid van (Burgemeester en) Wethouder(s). Een groot gedeelte van de inwoners van Venray zal het weinig uitmaken waar de ALDI komt. Naar mijn mening moet gekeken worden naar een redelijke spreiding van supermarkten over de wijken.
Hierbij moeten de belangen van de inwoners voorop staan en niet de belangen van de individuele supermarkthouder.
Gezien de spreiding nu, is de enige juiste plaats voor een supermarkt de locatie Toverbal. Hierdoor wordt ook wijk de Brabander gediend.
De politieke machtsverhouding mag wel eens doorbroken worden; m.a.w. kies voor het belang van de inwoners en niet voor een politieke partij.

Wim vindt dat de gemeente zich veel teveel met de supermarkten bemoeit. Laat ze het lekker zelf uitzoeken. Dit alles is veroorzaakt door de gemeente zelf, vanwege de besluiteloosheid en het vastgestelde beleid van jaren geleden. Geen enkele flexibiliteit hierin bij de gemeente. Gemeente neem in ieder geval een besluit, zodat men verder kan. Onderzoek is niet nodig en heeft al teveel geld gekost.

De gemeenteraad is nu in al haar wijsheid aan zet om een verstandige keuze te maken.

REACTIES

Concurrentieslag in Venray onder de supermarkten ?

Recent ontstond in Venray een heuse rel over de locatie van een nieuwe ALDI supermarkt.
Waar in eerste instantie het college van B&W een voorkeur uitsprak voor de locatie van de vroegere dr. Poelsschool, werd dit voorstel in de gemeenteraad met slechts één......

Lees verder