ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

donderdag, 20 februari 2020 13:46 Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk.

Gezamenlijke huisvesting voor ouderen actueel door Coronavirus.

In de maand maart stond op de website Burgers van Venray een stelling over gezamenlijke huisvesting van ouderen als één van beiden hulpbehoevend is.
Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk, was de tekst van die stelling waarop men kon reageren.

De realiteit op dit moment is immers dat als alleen de hulpbehoevende partner in een verzorgingstehuis wordt opgenomen, de andere noodgedwongen alleen in hun woning moet achterblijven.
Op dit moment is deze situatie des te schrijnender omdat vanwege het Coronavirus het bezoeken van ouderen in verzorgingstehuizen onmogelijk is. Deze maatregel stelt deze groep senioren juist nu voor grote problemen.
Het betekent dat vooral de gescheiden huisvesting van een echtpaar waarvan een van beiden hulpbehoevend is, juist door het Cororonavirus thans extra onder de loep ligt.

Uit het resultaat van deze peiling onder de inwoners van de gemeente Venray blijkt dat vrijwel iedereen van mening is dat deze situatie aandacht van beleidsmakers verdient.
Van de meer dan 500 unieke personen die de website hebben bezocht, gaf 98 % aan dat het noodzakelijk is dat dit probleem dient te worden aangepakt.

De “rode draad” van alle reacties is dat men een lans breekt voor de terugkeer van de vroegere bejaardenhuizen, clusterwoningen, woonhofjes en aanleunwoningen
Hoewel alle reacties nog op de website www.burgersvanvenray.nl zijn na te lezen onder de groep “vorige stellingen”, springen enkele meningen er duidelijk uit.

Jack geeft aan dat het toch niet te verkopen is dat als mensen 40 tot 50 jaar samen wonen en dan als een van de twee in de verzorging moet, je alleen thuis moet blijven.
Die partner heeft vaak daarom thuis ook verzorging nodig vanwege zijn of haar leeftijd.
Daarom SAMEN verzorgen.

H.B. heeft geen voorkeur voor een verzorgingshuis, maar een voldoende ruime en mooie woonomgeving, waar je graag naar toe wilt in je laatste levensfase, mocht je nog voldoende zelfredzaam zijn. Daar kun je elkaar ondersteunen; elkaars eenzaamheid verlichten en hulp (mocht dat nodig zijn) gezamenlijk inkopen.

Jan kent in zijn omgeving ouderen van wie de partner in een zorgvoorziening werd opgenomen en waardoor het echtpaar noodgedwongen gescheiden werd. Dit deed deze mensen ontzettend veel verdriet en dat in de nadagen van hun leven. Eigenlijk een schande in een welvarend land als Nederland.

REACTIES

Hulpbehoevende ouderen in Venray zoeken huisvesting.

Vroeger was het bestaan van bejaardentehuizen vanzelfsprekend.
Men kon, al dan niet hulpbehoevend, individueel of als echtpaar in zo’n tehuis worden opgenomen. Helaas is die tijd voorbij, en wel om twee redenen.
Bezuinigingen......

Lees verder