ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Een elektrische fiets kan onveilige situaties veroorzaken.

donderdag, 04 september 2014 14:10 Een elektrische fiets kan onveilige situaties veroorzaken.

De meningen over de elektrische fiets zijn verdeeld.

In de maand september hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven over de elektrische fietsen in het verkeer.
Op de website Burgers van Venray stond de stelling : Fietsers op een elektrische fiets veroorzaken soms onveilige situaties.
De reacties op deze onafhankelijke pollingsite liepen nogal uiteen.
Sommigen vonden de stelling niet goed geformuleerd, anderen trokken een vergelijking met wielrenners, snorfietsen, brommers en scooters. De berijders van deze snelle tweewielers zorgen soms ook voor onveilige situaties.

Van de meer dan 300 personen die de site bezochten, geeft 46 % aan het eens te zijn met de stelling, terwijl dus 54 % van mening is dat fietsers op een e-bike geen onveilige situaties veroorzaken. Sommigen stellen dat het gedrag van andere weggebruikers soms ook onveilig is.
Omdat vooral een aantal ouderen gebruik maken van een elektrische fiets, wordt in enkele reacties aangegeven dat het juist belangrijk is om te weten hoe je met de hogere snelheid van zo’n fiets moet (leren) omgaan.

Op de website Burgers van Venray kunnen de reacties van personen die naast het uitbrengen van hun stem ook hun mening over dit onderwerp hebben gegeven nog worden gelezen bij het onderdeel “vorige stellingen”.
Vergeleken met eerdere stellingen valt het juist bij deze stelling op dat een aantal bezoekers reageert op de reactie van een andere bezoeker.
Een voorbeeld hiervan zijn de volgende reacties:
Koos de Schipper : Oneens
Maar het raakt wel eens tijd na te denken over de bescherming van hoofd, armen en benen. Het gros van de elektro-bikes berijders is 50 + ; de snelheden variëren van 15 t/m 25 km per uur . Een doorsnee recreant-wielrenner op zijn racefiets rijdt tussen 20 en 35 km per uur en heeft een helm op etc. Dus snelheid begrenzers zeker in die zones waar de auto niet harder mag rijden dan 30 km per uur . En een vaardigheidstest zeker voor 65 +ers lijkt me niet overbodig.
Chris Janssen: eens, reageert op Koos de Schipper: oneens
Het antwoord kan alleen maar eens zijn. Alle deelnemende groepen aan het verkeer veroorzaken namelijk wel eens gevaarlijke situaties. De vraag wordt verkeerd gesteld en had iets moeten zijn van: "veroorzaken elektrische fietsers relatief meer onveilige situaties in het verkeer dan mensen op een traditionele fiets?"

In de begeleidende artikelen die op de website www.burgersvanvenray.nl zijn opgenomen, kunnen geïnteresseerden nalezen hoe het standpunt van diverse landelijke organisaties is.
De Fietsersbond, de ANWB, Fietsberaad en SWOV (stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) geven elk vanuit hun verantwoordelijkheid nadere informatie.

 

REACTIES

De e-bike – ofwel de elektrische fiets - wordt steeds populairder. Er rijden er in Nederland nu al meer dan 1 miljoen rond, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Vanaf 2006 begon de echte opmars van de elektrische fiets. Inmiddels bezit vijf procent van de Nederlanders een elektrische fiets. Vrouwen van middelbare leeftijd en 60+-ers......

Lees verder