ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

woensdag, 27 november 2019 20:25 De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Waar komt het nieuwe ziekenhuis in Venray ?

In de maand december hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven over de geplande nieuwbouw van een ziekenhuis in Venray.
De stelling op de website: www.burgersvanvenray.nl was:
De stilte rond de locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.

Uit het aantal respondenten en hun reacties blijkt dat het onderwerp ziekenhuis in Venray de gemoederen bezighoudt. Maar liefst 90 % van de stemmers vindt dat het inderdaad veel te lang stil blijft. Waarom duurt het eigenlijk zo lang vindt men. Wat is daarvan de reden?
In de begeleidende artikelen op die website van zowel VieCuri als van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen staat dat men verwacht medio 2020 een gezamenlijke reactie te kunnen geven op het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie “De Wieën”.

Er hebben in december meer dan 950 verschillende personen de stelling en de bijbehorende informatie bekeken. Een aantal daarvan heeft op de website de eigen mening over de geplande nieuwbouw niet onder stoelen of banken gestoken.
Die reacties zijn allemaal nog te lezen op de website Burgers van Venray het onderdeel “vorige stellingen”.
Enkele daarvan zijn hierna opgenomen omdat ze representatief zijn voor de mening van veel eens-stemmers.
Pierre Sassen vat zijn mening kort samen:
Er moet inderdaad snel spijkers met koppen geslagen worden.
Bouwen op de parkeerplaats van de huidige prachtige locatie heeft onze voorkeur.
Maar welke locatie het ook gaat worden, het moet wel meer worden dan alleen een polikliniek.
Henk is wat uitgebreider in zijn reactie:
Venray had zijn ziekenhuis nooit moeten laten fuseren met Venlo. Dat is nog steeds de grootste fout. Nu heeft Venlo alles in handen. En niet te vergeten de zorgverzekeraars. Wij zijn ons gaan oriënteren in het Brabantse Boxmeer. Natuurlijk hoor ik éénieder zeggen dat dit zo dadelijk voor de raad van bestuur een reden te meer is om af te zien van verdere stappen. Maar als dergelijke belangrijke voorzieningen er niet meer zijn dan zal de krimp alleen nog maar toenemen. Geen bedrijven die zich nog willen vestigen; dit zal zeker een rol spelen. Met een fusie van de gemeente Horst, Venray, Bergen, Gennep en Mook-Middelaar als fusiegemeente de kop van noord Limburg? Of wordt het toch de kop van jut? Dit klinkt allemaal negatief wat ik hier nu schrijf maar dit is zoals ik het zie.
Een anonieme persoon schrijft dat het er op lijkt dat uitstel, afstel wordt.
Er wordt al heel lang geroepen dat er iets van nieuwbouw komt, maar er wordt alleen maar uitgesteld. Door zogenaamde fusies moet er steeds opnieuw bekeken worden of alles wel haalbaar is en nu wordt er ook nog maar eens een gekeken naar "andere locaties".
Allerlei verzinsels om maar niets te hoeven investeren en zo wordt dit prima ziekenhuis steeds verder uitgekleed. DOE EENS WAT JULLIE BELOVEN.
Cees laat over het Venrayse ziekenhuis geen misverstand bestaan :
Venray en haar omliggende dorpen kunnen niet zonder hun ziekenhuis.
Venlo en Boxmeer liggen voor veel inwoners te ver weg en zijn voor velen zonder vervoersmogelijkheden moeilijk bereikbaar. Goede gezondheidszorg dicht bij huis is een noodzakelijke basisbehoefte waaraan niet getornd mag worden.
Mocht men in Venlo toch beslissen om de zaak te sluiten dan roep ik iedereen op om massaal over te stappen naar Boxmeer.

Opvallend is dat zowel VieCuri Venlo als Pantein Boxmeer op paginagrote advertenties in een weekblad hun best doen om de burgers van Venray te informeren over ieders kwaliteiten. Als die concurrentiestrijd met het vissen in de Venrayse vijver maar niet tot gevolg heeft dat er helemaal geen nieuw ziekenhuis in Venray gaat komen !

REACTIES

Wanneer komt er een keer "garen op de klos "?

Geruime tijd geleden heeft de raad van bestuur van het ziekenhuis VieCuri aangegeven dat er in Venray een nieuw ziekenhuis gebouwd gaat worden.
In eerste instantie werd gekozen voor de locatie van het parkeerterrein naast het huidige ziekenhuis.......

Lees verder