ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Hoeveel dagen moet de Venrayse kermis duren?

donderdag, 31 juli 2014 18:10 Hoeveel dagen moet de Venrayse kermis duren?

Over het aantal dagen kermis is Venray het nog niet eens.

In de maand augustus hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : “Een kermisduur van 10 dagen heeft geen meerwaarde”.

Er is op grote schaal gereageerd op deze stelling, met name tijdens de kermisdagen.
De website is door 680 unieke bezoekers geraadpleegd, waarvan er bijna 300 daadwerkelijk hebben gestemd.
De meningen van zowel de vóór- als tegenstemmers waren nogal verdeeld.
Dat resulteerde in een verhouding van 55 % “eens”- en 45 % ”oneens”-stemmers.
Degenen die 6 dagen kermis voldoende lang vinden, geven als voornaamste reden daarvoor op dat de overlast voor het centrum niet langer moet duren. Het zijn dan niet alleen de personen die in het centrum wonen die dit standpunt innemen. Ook anderen die het eens zijn met de stelling zijn van mening dat inclusief het opbouwen van de kermis, de geluidoverlast, de moeilijke bereikbaarheid van het centrum en de winkelsluitingen niet langer moet gaan duren.

Een heel andere kijk op de zaak geven de personen die het niet eens zijn met de stelling.
Zij vinden vrijwel unaniem dat bij een tiendaagse kermisduur de grotere attracties eerder genegen zijn om naar Venray te komen. Ook het feit dat de kermis dan over twee weekenden verdeeld wordt, spreekt een aantal mensen aan.
Er is wel gerede twijfel of het aantal bezoekers zal toenemen want, zo stelt men, je kunt je kermiseuro immers maar één keer uitgeven. Het voordeel is wél dat bij slecht weer er meer mogelijkheden zijn om het bezoek aan de kermis op andere dagen in te plannen.

Met het aanklikken van “vorige stellingen” op de website Burgers van Venray zijn alle reacties nog na te lezen. Enkele van deze reacties willen we u echter niet onthouden.
Paul Verhoeven, oneens met de stelling, geeft als zijn mening :
Volgens mij kan de discussie gesloten worden en heeft de politiek al een beslissing genomen. Ik zag op twitter ineens: "80% inwoners en lokale ondernemers Venray opgelucht: geen verder onderzoek naar verlenging kermis naar 10 dagen". Ik vraag me af waar die conclusie op gebaseerd wordt. Er is geen onderzoek gedaan en dat is de enige manier om van alle betrokkenen de voor- en nadelen af te wegen. Zonder onderzoek aannames doen en maar wat roepen, vind ik het domste wat je kunt doen. Als reactie kreeg ik de opmerking: "Draagvlak onder inwoners is al onderzocht. Lokale ondernemers zien het niet zitten". Beetje eenzijdige kant van het verhaal want hoe zit het met de exploitanten? Hierop was antwoord: "Verder bleek kermis uit evaluatie een succes. Uitbreiding kwam vanuit exploitanten niet meer ter sprake. Blijkbaar geen noodzaak". Help! De exploitanten die bij de evaluatie waren, stonden dit jaar op de 6-daagse kermis. Met exploitanten die er niet waren JUIST vanwege de reden dat de kermis niet 10 dagen duurt, vragen we maar niets? Is de politiek soms bang voor een ECHT ONDERZOEK waarin ALLE BELANGEN worden afgewogen? Dit klinkt in ieder geval als STRUISVOGELPOLITIEK in mijn oren!
Marc, die het eens is met de stelling, schrijft op de website :
Een kermis is leuk omdat het een korte periode is. Bij een 10 dagen kermis komen uiteindelijk niet meer mensen, en dit is een bedreiging voor de kermis zelf. Wel langer draaien, meer tijd, meer kosten, maar niet meer inkomsten. En dat is wel het laatste wat je moet willen. En voor het centrum langer overlast. De huidige periode is meer dan genoeg.


 

REACTIES

Wanneer u dit leest staat de kermis van 2014 in Venray weer voor de deur of heeft Venray alweer verlaten.
Bij de evaluatie van de kermis van 2013 is door een van de exploitanten de wens uitgesproken om de duur van de kermis niet 6 maar 10 dagen te laten duren.
Dat was indertijd al aanleiding tot uiteenlopende discussies.
Sommigen......

Lees verder