ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

woensdag, 18 september 2019 12:29 De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.

De parel van Venray staat in de steigers.

In de maand oktober stond op de website Burgers van Venray een stelling over het St. Annapark. De stelling luidde:
De ontwikkeling van het St. Annapark behoort nauwlettend te worden gevolgd.
Meer dan 750 unieke personen bezochten in oktober deze Venrayse website. Ze hebben de aanleiding voor deze stelling en de bijbehorende artikelen gelezen voordat ze gestemd hebben.
Die deelname geeft aan, dat de ontwikkeling van het St. Annapark toch de aandacht van de inwoners van Venray blijft trekken.
Van diegenen die ook hun mening op de site hebben vermeld, is 86 % het eens met de stelling. Overigens beschrijven de 14 % oneens stemmers in hun reacties dat ze eigenlijk ook dezelfde mening hebben.
Vrijwel iedereen vindt het een goede zaak dat er eindelijk een begin wordt gemaakt met de ontwikkeling van het St. Annapark en er een einde komt aan de verpaupering van de monumentale gebouwen.
Uit enkele van de reacties die hierna worden vermeld, blijkt dat men vertrouwen heeft in de aanpak van de ontwikkelaar Renschdael Groep. Een vinger aan de pols vanuit de gemeente om de voortgang te toetsen aan de gemaakte afspraken, vindt men vanzelfsprekend.
Overigens zijn alle reacties nog na te lezen op de website.

A. S. vindt dat de unieke uitstraling van St. Anna met haar natuur en gebouwen deels bewaard moet blijven en hier toezicht op houden zal geen overbodige luxe zijn. Tenslotte gaat het om cultuurgoed voor de huidige en toekomstige Venraynaren en andere bezoekers. Er zal steeds een keuze moeten worden gemaakt omdat de kosten door verkoop en bebouwing worden gerealiseerd.
Monique schrijft dat het zomaar kan gebeuren dat er zoveel gaat veranderen en dat dit prachtige park zijn allure kwijtraakt.
Zeker zo belangrijk: het moet een park blijven voor ons allemaal.
Het is in ieder geval te hopen dat het nauwlettend in de gaten houden, ook gebeurt.
Zelfs met alle goede bedoelingen van de nieuwe eigenaar, kan er nog veel misgaan.
Truus gaat er van uit dat dit bijzonder en groot project VANZELFSPREKEND nauwlettend gevolgd moet worden. Het wordt dan de mooiste plek van Venray en omgeving.
Behoedzaam omgaan met historie, wat mogelijk is bewaren.
Het standpunt van Ineke Grootemaat wordt ook door anderen gedeeld.
Het is een fantastisch park en dat moet natuurlijk zo blijven. Er staan prachtige gebouwen, die weliswaar een renovatie nodig hebben, maar hopelijk toch zoveel mogelijk blijven bestaan. Wij wandelen er graag en vaak en dat zouden we graag willen blijven doen. Een heel mooi natuurgebied dat wat mij betreft ook in stand moet blijven.
Linders is van mening dat de gemeente de plicht heeft dit ZEER nauwlettend in de gaten te houden zodat de gemaakte afspraken over het behouden van het karakter van het hele terrein en het behoud van de gebouwen nagekomen worden.

REACTIES

Het Sint Annaterrein wordt het Sint Annapark.

Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St. Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in 2015 nieuwe plannen gepresenteerd.
In een zogenoemd ambitiedocument stond beschreven op welke wijze het St. Annaterrein zou kunnen worden gerevitaliseerd.
Lees verder