ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

donderdag, 05 juni 2014 18:00 Hoe ziet de toekomst van de Venrayse gemeenschapshuizen er uit?

Gemeenschapshuizen en wijkcentra moeten hun eigen broek ophouden.

Gedurende de maand Juni hebben de inwoners van Venray en de kerkdorpen hun mening gegeven op de website Burgers van Venray over de stelling :
“Gemeenschapshuizen blijven open zolang er vrijwilligers zijn”.
De gemeenschapshuizen en wijkcentra moeten vanaf 2018 de gehele exploitatie zonder subsidie van de gemeente zelf gaan verzorgen. Voor een aantal centra zou dit kunnen gaan betekenen dat de totale kosten van onderhoud en exploitatie niet meer zelfstandig te dragen zijn. Uitbreiding van de horeca-activiteiten kan meer geld in het laatje brengen maar is aan strenge regels gebonden om concurrentie met de plaatselijke horeca te voorkomen. Het is dus maar de vraag of zelfs met het inzetten van alleen maar vrijwilligers die gemeenschapshuizen het hoofd boven water kunnen houden.
De reacties op de stelling op de website Burgers van Venray lopen sterk uiteen.
Er hebben 280 personen de site bezocht, waarvan er 190 unieke bezoekers zijn.
Van diegenen die gestemd hebben is 71 % het eens met de stelling, terwijl 29 % er heel anders over denkt. Slechts twee personen die het oneens zijn met de stelling hebben hun motivatie op de site geplaatst.
Overigens is er ook bij de stemmers die het eens zijn met de stelling gerede twijfel of de gemeenschapshuizen het met de inzet van vrijwilligers zullen gaan redden in de toekomst.

Staat het sluiten van alle gemeenschapshuizen voor de deur ?
Het blijkt dat vooral ouderen behoefte hebben aan ontmoetingsplekken. De groep ouderen wordt in de toekomst alleen maar groter.
Is er dan niet een taak voor de gemeente om in het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , deze ontmoetingsplekken te faciliteren i.p.v. de subsidie op exploitatie te schrappen ? Er zijn ongetwijfeld binnen de gemeente mogelijkheden om de gemeenschapshuizen en wijkcentra financieel te helpen.
De gemeente zou bv. de financiële last van gemeenschapshuizen kunnen verlichten door de aanslag WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) niet meer op te leggen.

In een uitzending bij Omroep Venray op 10 Juni, werd over de stelling gedebatteerd door direct bij deze problematiek betrokken personen, t.w. Wethouder Lucien Peeters, Peter van der Markt, voorzitter van het Gemeenschapshuizen Overleg (GHO) en Geert Pelser, voorzitter van Horeca Venray. Het is interessant om deze uitzending alsnog te beluisteren omdat de argumenten van deze personen duidelijk daarin worden verwoord.
Burgers van Venray is benieuwd hoe deze problematiek zich zal gaan ontwikkelen en of de gemeenschapshuizen daadwerkelijk hun deuren zullen moeten sluiten.
 

REACTIES

De gemeente en de besturen van de gemeenschapshuizen en wijkcentra in Venray hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de toekomst van de accommodaties.

Vanaf 2018 zijn de dorpen en wijken immers zelf verantwoordelijk voor hun gemeenschapshuis of wijkcentrum. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij de accommodaties tot 2018 kan ondersteunen......

Lees verder