ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

dinsdag, 02 april 2019 18:55 Ik weet wel wat ik met € 100.000,- extra gemeenschapsgeld zou kunnen doen.

Uitgeven van gemeenschapsgeld blijkt de inwoners niet te boeien.

In de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling :
Ik weet wel wat ik met € 100.000,= gemeenschapsgeld zou kunnen doen.
Het bestuur van de onafhankelijke Stichting Burgers van Venray wilde op die manier onder de bevolking peilen hoe men dacht over het uitgeven van gemeenschapsgeld door de gemeenteraad.
Het resultaat van die opzet viel de Stichting ietwat tegen.
Hoewel bijna 400 personen de website bezochten, was er slechts een beperkt aantal stemmers die daadwerkelijk met een idee kwamen.
Van dat beperkte aantal blijkt verreweg het grootste deel – maar liefst 94 % - wel raad te weten met het besteden van die ton gemeenschapsgeld.
Uit de mening van enkele van die eens-stemmers is af te leiden waarom ze dat vinden.
René Lenards vindt dat je Iemand met een goed financieel verstand alle uitgaven moet laten controleren en ook bekend maken zodat elke burger in de gemeente van Venray kan zien hoe er met het geld van de burger wordt gesmeten. Hij denkt dat er veel ogen opengaan en dat het schrikken wordt.
Herman geeft aan dat er een buffer van gemaakt moet worden voor toekomstige incidentele goede bestemming of tegenvaller. Zonder verordening of speciaal beleid. Zonder precedentwerking. Gewoon potestatief(?) op voorstel van B&W met een raadsmeerderheid.
Overigens lopen de voorstellen tot besteding nogal uiteen. Van handhaving in het centrum tegen het fietsen, het verhogen van het leefbaarheidsbudget voor de kerkdorpen, zaterdagavond concerten van bekende artiesten op een podium in het centrum, tot zelfs het idee van Ingrid met het zoeken naar een slimmere en rendabelere technologie met minder nadelen zoals waterstof.
Leo vindt € 100.000,= voor de gemeenschap “klein grut”. Dat is nog geen € 2,50 per inwoner. Als de gemeente echt iets doen voor de gemeenschap zou moeten doen dan praat je over miljoenen, niet over een ton.
Alle reacties op deze stelling zijn na te lezen op de website Burgers van Venray onder het hoofdstuk “vorige stellingen”. Alle stellingen van de afgelopen jaren staan met de reacties erop daar vermeld.

REACTIES

Hoe wordt ons gemeenschapsgeld besteed ?

Ongetwijfeld leest u wel eens in de plaatselijke weekbladen wat er in de gemeenteraad besloten wordt over allerlei zaken.
Meestal hangt er aan elk besluit ook een prijskaartje.
Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn.
Lees verder