ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

dinsdag, 18 december 2018 15:01 Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan.

De huisvesting van arbeidsmigranten verdeelt Venray.

Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand januari gereageerd op de stelling: Wij laten de arbeidsmigranten in de kou staan.
De reden waarom juist die stelling was gekozen is het feit dat eerder enkele mogelijke grootschalige projecten door met name het optreden van omwonenden onmogelijk werden gemaakt.
Er hebben in januari 1390 unieke personen de website bezocht, waarbij opvalt dat men verdeeld is in de reacties op deze stelling. De verdeling van 56 % eens en 44 % oneens geeft die verdeeldheid onder de bevolking duidelijk aan.
Van de bezoekers van de website hebben 77 personen ook hun motivatie op de site laten vermelden. Die motivaties zijn zeer uiteenlopend van karakter. Enkele minder welluidende, beledigende en zelfs racistische reacties zijn door de redactie van de Stichting Burgers van Venray meteen na plaatsing van de site verwijderd.

Wie zijn wij ?
Met de keuze van het woord “wij” in de stelling werd in het midden gelaten wie zich daarmee aangesproken zouden voelen; de inwoners of de gemeentelijke politiek.
Uit de meeste reacties blijkt dat de politiek in hun motivatie als schuldige wordt aangewezen. Sommigen steken echter ook de hand in eigen boezem.
Een unanieme persoon reageert echter vanuit het standpunt van inwoners.
Ze zijn wel goed om de vuile karweitjes op te knappen. Ze hebben recht op goede huisvestiging. Belachelijk dat inwoners zo’n invloed hebben dat initiatieven, oude melkfabriek en Den Hoebert, met oneigenlijke argumenten de grond worden ingeboord. Ze moeten zich schamen.

De reacties zijn nogal uiteenlopend van karakter.
H. Loonen legt de zwarte piet bij de politiek en schrijft :
De wethouder staat vooraan als er weer een logistiek bedrijf naar Venray komt om ze welkom te heten. De arbeidsmigranten mogen echter nergens wonen en dreigen zelfs op straat te worden gezet door het college van B&W. Het gaat de politiek blijkbaar alleen om winst bij de verkiezingen
Trudy is het eens met de stelling en schrijft onder meer: Ja. Wij laten ze aan hun lot over. Prooi van huisjesmelkers of hoe je ze ook zou willen noemen. Dit is niet iets van de laatste tijd. Dit is al jaren aan de gang en omdat hier niet is ingegrepen lijkt de gemeente nu machteloos. Ze zijn afhankelijk van particuliere initiatieven.
Erik vindt dat we de arbeidsmigranten niet in de kou laten staan en denkt dat we nu best mogelijkheden bieden voor arbeidsmigranten. Heb trouwens nog geen arbeidsmigrant gesproken over de kwestie. Weet dus niet of deze de huidige situatie zo slecht vindt. Wellicht vullen wij NL-ers dit voor ze in?
Tot slot denk ik dat wellicht de meeste weerstand is tegen het grootschalig opvangen. Waarom deze mensen bij elkaar in een groot gebouw?
Verspreiden over diverse kleinere gebouwen/opvang zorgt voor betere integratie...?

Wie alle reacties nog eens wil nalezen kan dit doen op de website Burgers van Venray bij het onderdeel “vorige stellingen”.
Hopelijk nemen onze raads- en commissieleden daar ook eens een kijkje !

REACTIES

Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray ?

Er zijn in Venray veel arbeidsmigranten werkzaam. Het al reeds geruime tijd sluimerend probleem is echter de huisvesting van deze bevolkingsgroep.
In het recente verleden werd bij diverse voorgestelde locaties voor grootschalige opvang door omwonenden protest aangetekend.......

Lees verder