ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Zonder deken wordt het koud in Venray.

maandag, 12 november 2018 17:40 Zonder deken wordt het koud in Venray.

De warmte van een deken in deze koude dagen.

In december - dat vergeleken met vorig jaar niet zoveel koude dagen kende - heeft onze deken Venray verlaten. Dat is allerminst met stille trom aan ons voorbij gegaan.
Toenmalig deken Harrie Smeets werd als blijk van waardering Ereburger van de gemeente Venray vanwege zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Venrayse gemeenschap.
Bij zijn afscheid werd unaniem zijn warme belangstelling door velen genoemd.
Hij heeft ons verlaten en als deken we zullen hem allemaal missen. Maar gelukkig blijft hij als onze bisschop bij ons. Wij krijgen daarmee een hartelijke, warme bisschop.

De stelling waarop men in december op de website Burgers van Venray kon reageren luidde enigszins dubbelzinnig: Zonder deken wordt het koud in Venray.
Hoewel die website door bijna 900 personen werd bezocht, waarvan er 32 die daadwerkelijk hun mening op de site hebben laten vermelden. Enkele – eveneens dubbelzinnige – reacties willen we de lezer niet onthouden.

Johan van der Velde is het eens en schrijft: Je hebt tegenwoordig niet alleen maar dons dekbedden maar we hebben ook elektrische Dekens.
Een elektrische Deken die de stroom niet nodig heeft is een Deken met nog meer visie dan de geproduceerde warmte vanuit de huidige maatschappij, omgeving Venray.
Laat de nieuwe Deken er een zijn met eigen warmte en niet te veel klimaatonvriendelijk geproduceerde energie uit oude Centrales. Een mensen mens dus.
Sip is het oneens met de stelling en schrijft:
Op elk bed past een deken, als die maar de maat van het bed heeft!

De vertrokken deken laat ons echter niet in de kou achter. Er zal natuurlijk op korte termijn een opvolger komen en tijdelijk neemt deken De Graaf Woutering die taak waar. Ongetwijfeld zal hij, in afwachting van de benoeming door bisschop Smeets van een nieuwe deken, ervoor zorgen dat we in Venray niet lang in de kou zullen blijven staan.

REACTIES

Een prominente ereburger gaat Venray verlaten.

Het Ereburgerschap van Venray samen met de Gemeentelijke Erepenning in goud is als blijk van waardering door de gemeenteraad toegekend aan deken Harrie Smeets.
Zulks vanwege zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Venrayse gemeenschap.

Hij verlaat Venray, waar hij......

Lees verder