ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bladkorven zijn overbodig

zondag, 26 augustus 2018 12:21 Bladkorven zijn overbodig

Er wordt genuanceerd gedacht over bladkorven in Venray.

In september hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray op de stelling : “Bladkorven zijn overbodig”.
Van de bijna 1700 personen die in deze periode de site bezochten, waren er 240 die naast het uitbrengen van hun stem, ook de eigen mening hebben geplaatst.
Van die groep blijkt dat 75 % vindt dat bladkorven zeker niet overbodig zijn.
De overige 25 % stemmers zijn het er echter mee eens dat bladkorven overbodig zijn.

Wat vindt de gemeente ?
Wethouder Carla Brugman schrijft in haar begeleidend artikel op de website dat
de politiek het signaal heeft opgepakt en na de verkiezingen is het onderzoek naar de (her)invoering van bladkorven (of groenkorven) in het coalitieakkoord opgeschreven. waarbij het hele afvalbeleid onder de loep genomen zal worden.
Als het collegeprogramma is vastgesteld, wordt medegedeeld of het onderzoek er komt en in welke vorm.

Wat vinden de inwoners die gereageerd hebben ervan .
Op de website kunnen onder het hoofdstuk “vorige stellingen” alle reactie nog worden nagelezen. Ongetwijfeld zullen de beleidsmakers op het gemeentehuis en de gemeenteraadsleden dat ook doen voordat ze tot een besluit gaan komen.

De meeste “oneens” stemmers geven hun mening zoals Verheijen beschrijft :
Niet iedereen is in staat om de bladeren naar de gemeente te brengen, ook van de bomen van de gemeente en dan is een bladkorf in de buurt wel fijn. Want als ze de bladeren bij elkaar komen blazen duurt het vaak nog 1 of 2 dagen voordat het opgeruimd wordt en als het waait ligt alles weer onder.
Ook Paul vindt dat ze zijn wel nodig zijn, want het is een puinhoop in de herfst. Alleen jammer dat iedereen er weer misbruik van maakt door er snoeiafval in te gooien.

Degenen die van mening zijn dat bladkorven overbodig zijn motiveren hun standpunt vaak zoals Sip:
Herinvoering is herhaling van zetten: In het verleden was het vaak een puinhoop en "smerig" in de korven, tot "maaien" aan toe!. Het is prima geregeld zoals het nu gaat. We kunnen elkaar toch helpen het te verzamelen en weg te brengen?
Joke Brands is het ermee eens, zolang als het groenafval storten gratis is...maar ik kan me indenken dat mensen die geen vervoer hebben, het hier niet mee eens zullen zijn.
Maar vaak zie je ook dat bladkorven gebruikt worden voor hele boomstronken of ander afval ! Of ze worden omgegooid uit baldadigheid.
Een anoniem persoon schrijft het helemaal eens te zijn met de stelling. Er is nu een prima werkend systeem dat bovendien ook nog heel betaalbaar is. Het inzetten en uitzetten van bladkorven vergt een investering van tonnen en ook de kosten belopen enkele tonnen per jaar. Die kostenverhoging MOET in de afvalstoffenheffing verwerkt worden, die is verplicht kostendekkend. Met 17.000 huishoudens betekent het dat die op zijn minst enkele tientjes per jaar omhoog moet.
Volstrekt zinloze verspilling van middelen.

REACTIES

Wat gaan we doen met ons bladafval ?

De mooie zomer is voorbij en de herfst staat voor de deur.
Een daarbij jaarlijks terugkerend probleem is dat de bomen hun blad verliezen.
Dat bladafval kan nogal wat overlast opleveren. Denk daarbij aan de wegen die glad kunnen worden of straatkolken die verstopt kunnen raken.

Hoe......

Lees verder