ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

donderdag, 06 maart 2014 17:00 Wordt er naar de Venrayse burger geluisterd ?

Wat gaan wij merken van de door ons uitgebrachte stem ?

De gemeenteraadverkiezing is voorbij en het is weer rustig in het centrum van Venray .
De borden met aanplakbiljetten zijn weg, je ziet geen politieke partijen op straat hun best doen om in de gunst van de inwoners te komen en er worden geen flyers meer in de brievenbussen gestopt.
De stemmen zijn geteld, het aantal zetels per partij ligt vast en de coalitie om de gemeente te besturen in de komende vier jaren wordt duidelijk.

In de maand maart hebben de inwoners van Venray en de Kerkdorpen op de website Burgers van Venray kunnen aangeven of hun stem merkbaar van invloed is op het gemeentelijk beleid.
Gedurende die maand hebben in totaal meer dan 400 personen de website bezocht en het tweetal speerpunten van elke politieke partij kunnen beoordelen. Verreweg de meesten bezochten de site voorafgaand aan en op de verkiezingsdag.
Van het totaal aantal waren 270 unieke bezoekers, waarvan er ca. 70 daadwerkelijk een stem hebben uitgebracht.
De reacties waren nogal verdeeld; 61 % is van mening dat hun stem van invloed is op het beleid van de gemeente, terwijl maar liefst 39 % vindt van niet.
Mogelijkerwijs is dat laatste percentage gerelateerd aan de groep inwoners die ook niet gestemd hebben.
Het is natuurlijk te vroeg om te kunnen beoordelen of de partijen die het bestuur van de gemeente vormen, inderdaad gaan uitvoeren wat ze ons in de verkiezingstijd hebben beloofd.
Wat wellicht op korte termijn wel kan worden beoordeeld, is of de samenstelling van de coalitie en de verkiezingsprogramma ’s van die partijen borg zal staan voor een daadkrachtig bestuur van Venray. De burgers van Venray zullen de vinger aan de pols houden !
 

REACTIES

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing halen de plaatselijke politieke alles uit de kast om de stemgerechtigde inwoners van Venray te behagen.
Er worden informatieavonden georganiseerd, er zijn huisbezoeken in bepaalde wijken, met haalt landelijke bekende politici naar Venray en leegstaande winkelpanden worden ingericht als campagnehuis.
Lees verder