ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

In mijn woning zal altijd gas nodig zijn

vrijdag, 22 juni 2018 11:17 In mijn woning zal altijd gas nodig zijn

De meningen over een gasloze woning zijn verdeeld.

In juli hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website Burgers van Venray over het mogelijk afkoppelen van aardgas in de woning.
De stelling luidde : “ In mijn woning zal altijd gas nodig zijn “.

Uit de reacties blijkt dat 45 % het daarmee eens is. De overige 55 % zijn van mening dat onze woningen in de toekomst best zonder gas kunnen worden bewoond.

Bij de eens-stemmers overheerst de mening dat het allemaal best zal meevallen.
In de komende 32 jaar, totdat in 2050 alle woningen geen aardgas meer geleverd krijgen, is er nog voldoende tijd om te zoeken naar alternatieven.
Het zou waterstofgas kunnen zijn, zodat de bestaande gasleidingen gebruikt kunnen blijven, of de woningen volledig op elektriciteit aansluiten. Een elektrische warmtepomp en elektrisch koken en water verwarmen behoort dan tot de standaard uitrusting.
Ook infrarood panelen kunnen op bepaalde plaatsen in de woning warmte aanbieden.

De oneens-stemmers zijn daarentegen van mening dat het allemaal niet zo lang hoeft te duren om een gasloze toekomst in te gaan. Er zijn thans al voldoende alternatieven voorhanden. Op dit moment worden er al gasloze nieuwbouw woningen opgeleverd.

Vrijwel alle stemmers vinden dat het gelet op de zogenoemde energietransitie noodzakelijk is om maatregelen te nemen. Het grote probleem is dat de te treffen alternatieve voorzieningen op dit moment erg veel geld kosten. Wellicht dat die in de toekomst wél betaalbaar worden, al dan niet met financiële steun van de overheid.

Hoe ziet die toekomst er dan uit ?
In 2021 moet ook de gemeente Venray bepaald hebben hoe welke woningen moeten worden verduurzaamd.
Uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht zodat onze woningen niet meer van het aardgas afhankelijk kunnen zijn.
In 2050 moeten alle huizen in Nederland vanwege de klimaatwet aardgasvrij zijn.

Wat vinden de Burgers van Venray ?
Alle reacties die op de website Burgers van Venray zijn geplaatst kunnen worden nagelezen bij de “vorige stellingen” . Omdat die nogal uiteenlopend van karakter zijn, wordt hierna volstaan met een enkele daarvan.

Henk van Egmond vindt dat men makkelijk zonder gas kan als er maar goede en betaalbare alternatieven komen, en die zijn er maar er moet eerst weer verschrikkelijk veel voor betaald worden want het terug verdien effect moet eerst sluitend zijn.
Zolang hebben we gas wel nodig.

Een andere Henk geeft aan dat er voldoende alternatieven zijn om van het gas af te gaan.
Onze technologie is nog niet uitontwikkeld. Het wordt je zo door de strot geduwd en als de kosten 30 tot 40 duizend euro per huishouden zijn, dan creëer je geen groot draagvlak bij de minder bedeelden.
Mijn grootste zorg is wie gaat het gelag betalen, hoop dat dit wel goed geregeld wordt.
Maar ik denk dat dat Jan met de Pet wordt.

REACTIES

Hebben we in de toekomst geen gasmeter meer nodig ?

Als het aan de overheid ligt, is in 2050 geen enkele Nederlandse woning meer aangesloten op het gasnet. Die maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit heeft gevolgen voor bijna alle huishoudens in Nederland. We moeten overschakelen op nieuwe manieren......

Lees verder