ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Alcoholgebruik door jongeren

donderdag, 06 februari 2014 11:00 Alcoholgebruik door jongeren

Hersenschade door overmatig alcoholgebruik bij jongeren.

In de maand Februari hebben een groot aantal inwoners van Venray de website Burgers van Venray bezocht.
Daarop was dit keer de stelling : Jongeren miskennen hersenschade door alcoholgebruik.
Van diegenen die hun stem uitbrachten was 67 % het eens met die stelling. Van de groep stemmers die het ermee oneens waren, heeft maar een enkeling op de site ook vermeld waarom hij of zij die mening heeft. Hoewel erop was gerekend dat vooral veel jongeren zouden reageren op de website, blijkt dat vooral ouders hun standpunt geven.
Opvallend in vrijwel alle motivaties is, dat men het gevaar van juist het uitbundig alcoholgebruik bij jongeren als een moeilijk te veranderen probleem ziet.

Dr. Nico van der Lely - in ons land bekend als een autoriteit op dit gebied - vat het probleem als volgt samen : De risico’s worden nog steeds onderschat. De ouder die denkt dat men zijn kind wel een glaasje kan laten meedrinken, omdat zoon- of dochterlief op die manier binnenshuis verantwoord leert omgaan met alcohol, maakt een fout. Als een kind eenmaal gedronken heeft, staat de deur wagenwijd open om met vrienden nog meer te drinken. Jongeren hebben zelf ook niet door wat alcohol met ze doet. Volwassenen worden slaperig van alcohol en gaan zwalken. Jongeren blijven helder, zitten vol energie en blijven recht over een lijntje lopen tot ze ineens op het punt komen van een alcoholvergiftiging. Dan vallen ze om, raken daarbij vaak gewond of komen in het ergste geval in een comateuze toestand terecht.
Dr. van der Lely pleit zelfs voor een verhoging voor verkoop van alcohol aan jongeren tot 21 jaar zoals in Amerika. Na 23 jaar zijn onze hersenen immers pas volgroeid.

Op de website Burgers van Venray kunt u de diverse reacties op deze, maar ook op andere vorige stellingen nalezen.
Sarah is van mening dat vanwege een nog niet ontwikkeld deel van de hersenen, jongeren de consequenties van drankgebruik niet kunnen overzien.
De hersenen van jongeren zijn pas rond de 21e levensjaar volledig ontwikkeld. Een jongere is nog niet volledig in staat om oorzaak en gevolg in te zien omdat dit deel van de hersenen pas als een van de laatste delen ontwikkeld wordt. Hierdoor zie je vaak bij jongeren nog een "mij kan niks overkomen" houding. Ze kunnen er niks aan doen, het ligt aan de ontwikkeling van het brein!
Hans werkt dagelijks met jongeren van 16 - 24 jaar, en merkt dat jongeren hersenschade door alcoholgebruik miskennen. Het grootste gevaar zit echter in alcoholmisbruik. Hij is ook van mening dat de overheid te veel regels oplegt. Experimenteren hoort natuurlijk wel bij jongeren, maar het neemt niet weg dat te veel alcohol slecht is voor het nog niet geheel ontwikkelde brein van jongeren.

REACTIES

Hersenschade bij alcoholgebruik door jongeren.

Sinds kort bestaat er een wettelijke regeling die de verkoop van alcohol aan jongeren onder 18 jaar verbiedt.
Mogelijkerwijs is dit nog niet bij iedereen bekend. Niet bij de jongeren zelf maar ook niet bij hun ouders. Of ze hebben er om een of andere reden geen boodschap aan.

Toen......

Lees verder