ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

zondag, 01 april 2018 11:09 Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.

Cameratoezicht wordt ruimschoots geaccepteerd.

Gedurende de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling : Cameratoezicht is inbreuk op mijn privacy.
Men is immers al gewend aan camera’s in winkels, bij banken, op wegen en in tunnels.
Door illegale vuilstortingen bij afvalcontainers is dit een actueel onderwerp in Venray.

In April hebben maar liefst 980 personen de website Burgers van Venray bezocht.
Van die bezoekers was bijna 80 % van mening dat er geen sprake is van inbreuk op de privacy bij cameratoezicht in de openbare ruimte.
Sommige personen hebben er ten onrechte voor gekozen het eens te zijn met de stelling, terwijl uit hun reactie op de website blijkt dat men geen probleem heeft met cameratoezicht.
Daardoor valt de respons nog duidelijker uit in het accepteren van cameratoezicht door een grote meerderheid van de Venraynaren die gereageerd hebben.

Op de website www.burgersvanvenray.nl zijn onder “vorige stellingen” alle reacties nog na te lezen. Uit die persoonlijke meningen blijkt onomstotelijk dat men geen probleem heeft met cameratoezicht, mits er maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Uit de navolgende reacties wordt naar die voorwaarden verwezen.

Adriaan begrijpt de negatieve gedachte niet van het cameratoezicht. Het lijkt echt nodig te zijn. Beter een camera dan de rommel rond de afvalcontainers .
Verder mag een camera gerust vastleggen wat ik doe. Natuurlijk het ligt er een beetje aan waar die komen te hangen. Als ik dat niet wil, ga ik er niet naar toe. Het is een persoonlijke zaak. Ook de veiligheid is er mee gemoeid.
Th. Janzing stelt als mensen niets te verbergen hebben, is er toch niets aan de hand !?!?
Integendeel; de boosdoeners kunnen eindelijk eens gestraft worden, of ze worden eindelijk eens wijs ! Natuurlijk moet er verstandig met de beelden omgesprongen worden, zodat deze niet voor misbruik benut worden.
Erica Smith vindt dat als je volgens de regels doet wat er van je gevraagd wordt, heb je niets te verliezen. Privacy is iets wat je wat mij betreft direct verliest als je je niet aan de wet houdt.
Sip schrijft dat cameratoezicht geen inbreuk is op de privacy, mits zorgvuldige overweging vooraf gaat waar en hoe te plaatsen. Tevens moeten "onschuldige" beelden niet bewaard blijven. In de openbare ruimte is geen privacy : iedereen kan en mag je toch zien ? Wel moet de kwaliteit van de beelden goed zijn, om misverstanden en vergissingen te voorkomen !
M. Kuijpers stelt klip en klaar : Ik heb niets te verbergen.
Buiten en in ruimte voor algemeen belang dienen medemensen zich zo te gedragen dat dit geen overlast voor wie dan ook kan zijn. Wordt dit wel vastgesteld dan moet hij of zij ter verantwoording worden geroepen zeker als dit extra kosten en of een onveilige leefomgeving veroorzaakt.
Jan ruilt heel graag wat privacy in voor een betere veiligheid en grotere pakkans van vandalen, criminelen en anderen die kwaad in de zin hebben.
Wim Beks heeft niets te verbergen in het openbaar, maar degene die dat wel heeft en doet wat niet door de beugel kan, heeft een potentieel probleem.
Een anoniem gebleven persoon schrijft dat de overheid niet hoeft te weten wat hij overal allemaal aan het doen is. Je weet niet wie naar de beelden kijkt!

REACTIES

Is cameratoezicht een vloek of een zegen ?

De laatste tijd was er - ook in onze gemeenteraad - discussie over het wel of niet toestaan van cameratoezicht.
Daarover ontstond ook landelijke commotie nadat bleek dat beelden van sauna’s op het internet werden geplaatst.

In Venray is er discussie over het toestaan......

Lees verder