D66 , lijst 3

zondag, 18 februari 2018 14:18 D66 , lijst 3

D66 Venray staat voor :

Onderwijs: innovatie en maatwerk als uitgangspunt en verbinden van scholen, bedrijven en omgeving.

Zorg: een zorgaanbod dat aansluit op de wensen van inwoners en zorgverleners.

Werk: investeren in een goed en innovatief ondernemersklimaat en een gezonde arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

Leefbaarheid: een divers voorzieningenniveau in een groene omgeving waarbij er ruimte en ondersteuning is voor eigen initiatieven.

Duurzaamheid: naar een duurzame samenleving door o.a. het opstellen van energieneutrale dorps- en wijkplannen.

Gerelateerde artikelen

CDA , lijst 1

Lees verder

SP , lijst 2

Lees verder

Samenwerking Venray , lijst 4

Lees verder

VVD , lijst 5

Lees verder

PvdA , lijst 6

Lees verder

VENRAY Lokaal, lijst 7

Lees verder

Ik stem op het programma van een politieke partij.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING