ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?

donderdag, 07 november 2013 16:10 Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?

Starterswoningen komen maar mondjesmaat van de grond.

De afgelopen maanden werden de inwoners van de gemeente Venray in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stelling : de drempels van starterswoningen zijn te hoog.
De reacties daarop liepen nogal uiteen; 65 % was het ermee eens en 35 % dus niet.

De bezoekers van de website Burgers van Venray konden voorafgaand aan het uitbrengen van hun stem zich door deskundigen laten informeren. In begeleidende artikelen werden de meningen van bij de bouw van woningen betrokken organisaties opgenomen. Met die standpunten van een aannemer/projectontwikkelaar, een makelaar, een hypotheekverstrekkende bankier en de woningbouwcorporatie kon men zich tevoren een idee vormen over de problematiek.
Dat heeft er toe geleid dat een aantal creatieve voorstellen werden gedaan.
De aannemer/projectontwikkelaar geeft aan dat er een mogelijkheid is om woningen “kaal” op te leveren en door zelfwerkzaamheid van de koper een aantal zaken zoals tegelwerk, keuken en schilderwerk nadien in eigen beheer te organiseren.
Wonen Limburg doet een voorstel tot een vorm van huur-koop naar Duits voorbeeld.
De makelaar stelt dat als de bestaande starterswoningen niet verkocht worden dan er ook geen doorstromers. Dit maakt duidelijk dat starters het smeermiddel zijn van de woningmarkt.
Over de bankiers geeft Bachus op de site zijn mening als volgt weer : “ Wat zou het toch mooi zijn als banken gewoon 100 % winst zouden maken op een door hun verstrekte hypotheek. Ze kunnen zelf tegen 0,25 % geld lenen op de Europese kapitaalmarkt en ze lopen geen risico als er met hypotheekgarantie gewerkt wordt. Ik zie ze het nog niet voor 0,5 % doorgeven. Dus mijn volgende stelling is: Banken werpen onnodig hoge drempels op omdat ze zelf graag een rendement hebben van 700 % Vroeger dachten we dat ondernemen is risico nemen, in hun geval is niets minder waar.”
Jan geeft als woningzoekende het volgende commentaar : “Als starterskoppel met een jong kind betalen we al 6 jaar lang 725 euro kale huur in een particulier huis. Goedkoper huren via de woningbouw is voor ons niet mogelijk, omdat we 'pas' 5 jaar ingeschreven staan. De huur brengen we al die tijd keurig op, ook al verdienen we niet veel. Helaas zitten we nu wel vast, want echt sparen (voor de verplichte eigen inleg bij een hypotheek) lukt niet, en met onze lage inkomens krijgen we geen hypotheek op dit moment.”

Samenvattend kan worden gesteld dat uit de uiteenlopende reacties op de website blijkt dat in de “woningmarkt” creatieve voorstellen van aanbieders noodzakelijk zijn. Als het de starter zal lukken om een woning te kunnen kopen, komt als gevolg daarvan op termijn de gewenste doorstroming in woningen zeker van de grond.
 

REACTIES

Dat de woningmarkt in het slop zit is onderhand bij iedereen wel bekend. We zien overal woningen lange tijd te koop staan, de nieuwbouwplannen hebben niet meer van de omvang van vroeger en de banken staan niet te popelen om hypotheken te verstrekken. De stuurgroep onafhankelijke vrijwilligers die de website Burgers van Venray elke maand van een nieuwe......

Lees verder