ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?

donderdag, 07 november 2013 16:10 Waar zit het probleem van de woningmarkt in Venray ?

Dat de woningmarkt in het slop zit is onderhand bij iedereen wel bekend. We zien overal woningen lange tijd te koop staan, de nieuwbouwplannen hebben niet meer van de omvang van vroeger en de banken staan niet te popelen om hypotheken te verstrekken. De stuurgroep onafhankelijke vrijwilligers die de website Burgers van Venray elke maand van een nieuwe stelling voorziet, wil gedurende de maand November uw mening polsen over de woningmarkt. En dan met name gericht op de woningen voor starters op deze markt.

Meestal is er bij de introductie van een nieuwe stelling op de site Burgers van Venray een expert, die zijn of haar mening over het betreffende onderwerp geeft. Bij deze stelling wordt daarvan afgeweken. Er zijn immers nogal wat partijen bij de woningbouw betrokken, elk met verschillende achtergronden en verantwoordelijkheden.
Projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, hypotheekvertrekkende banken en woningcorporaties spelen hierbij allemaal een rol en ze hebben ook allemaal expertise op hun vakgebied. Daarom presenteren we deze maand dus de mening van vier experts.

Om het voor u gemakkelijk te maken om uw standpunt in te nemen, staan de meningen van al deze betrokkenen op deze website vermeld.
Wij nodigen u uit om in November aan te geven of u het eens of oneens met de stelling :
De drempels voor starterswoningen zijn te hoog.
Als u dat wilt kunt u bovendien behalve uw keuze ook uw mening op deze site plaatsen. Burgers van Venray is zeer geïnteresseerd in uw reacties.
 

REACTIES

Starterswoningen komen maar mondjesmaat van de grond.

De afgelopen maanden werden de inwoners van de gemeente Venray in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stelling : de drempels van starterswoningen zijn te hoog.
De reacties daarop liepen nogal uiteen; 65 % was het ermee eens en 35 % dus niet.

De......

Lees verder