SP , lijst 2

zondag, 18 februari 2018 14:10 SP , lijst 2

SP Venray staat voor : 

Zorg : Schaf de eigen bijdrage WMO af, zodat iedereen toegang heeft tot noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Armoede : Verhoog de inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen naar 125 procent van het sociaal minimum. Dan kan iedereen blijven deelnemen aan onze samenleving.

Milieu : Handhaaf streng bij veehouderijbedrijven die de regels voor mest en fijnstof-uitstoot overtreden. Alleen dan kunnen werkgelegenheid en gezonde leefomgeving samengaan.

Wonen : Realiseer betaalbare en duurzame sociale woningbouw, met aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Mensen moeten in hun eigen huis kunnen blijven, ook als ze ouder worden.

Jongeren : We zorgen ervoor dat The B hét centrum voor pop- en jongerencultuur kan zijn voor onze gemeente. Hierin krijgen ook onderwijs en jeugd- en jongerenwerk een rol.

Gerelateerde artikelen

CDA , lijst 1

Lees verder

D66 , lijst 3

Lees verder

Samenwerking Venray , lijst 4

Lees verder

VVD , lijst 5

Lees verder

PvdA , lijst 6

Lees verder

VENRAY Lokaal, lijst 7

Lees verder

Ik stem op het programma van een politieke partij.

Lees verder

ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING