ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Ik stem op het programma van een politieke partij.

zondag, 18 februari 2018 12:58 Ik stem op het programma van een politieke partij.

Hebben de kiezers de partijprogramma’s gelezen ?

In de verkiezingsmaand Maart hebben de inwoners van de gemeente Venray op de website Burgers van Venray hun mening gegeven over de stelling : Ik stem op het programma van een politieke partij.
In die periode waren er 650 nieuwe bezoekers naast de 85 trouwe terugkerende personen die de website bezochten. Er waren twee pieken in de bezoekersaantallen.
De eerste dagen nadat de stelling bekend werd en op 21 maart, de verkiezingsdag.
Er werd gekeken naar maar liefst ca. 2400 verschillende artikelen.
Uiteindelijk hebben van alle bezoekers er slechts 43 personen daadwerkelijk gestemd.
Daarvan was 67% het eens met de stelling en 33% dus oneens.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend en de leden zijn inmiddels beëdigd.
Het valt op dat in de bezetting van de raad een aantal dezelfde personen als in de vorige raad terugkeren doch er zijn ook een aantal nieuwelingen die vanwege het aantal voorkeursstemmen gekozen zijn.
In tegenstelling tot de stelling : ik stem op het programma van een partij, hebben dus ook een aantal personen hun stem op een bepaalde persoon uitgebracht.
Overigens kan uit het aantal van 2400 paginabezoeken op de website worden afgeleid dat de bezoekers de speerpunten van alle politieke partijen hebben bekeken.

REACTIES

Kent men de verschillende partijprogramma’s wel ?

Als u op 21 maart a.s. in het stemhokje staat wordt van u verwacht dat u een keuze maakt voor één van de zeven plaatselijke politieke partijen .
De samenstelling van de gemeenteraad met het aantal zetels per partij wordt daardoor bepaald.

Na......

Lees verder