ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

vrijdag, 26 januari 2018 10:30 Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma's

Het is moeilijk kiezen : een persoon of op een programma.

Op deze website kon men in februari reageren op de stelling : Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op partijprogramma’s.
Meer dan 300 unieke personen hebben de afgelopen maand deze pollingsite bezocht.
Uit het resultaat blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn.

Iets meer dan de helft van de stemmers, te weten 57 % , is het eens met de stelling.
In het stemhokje kiest die groep voor een partij vanwege de inhoud van het betreffende partijprogramma. Dat betekent dat men dus eerst van alle zeven partijen de nogal uitgebreide partijprogramma’s moet hebben gelezen om daarna een gefundeerd oordeel te kunnen vormen welke partij de voorkeur verdient. Het is overigens maar de vraag of iedere stemgerechtigde dat ook doet.
De overige 43 % is van mening dat men kiest voor een hem of haar bekende persoon die op een kieslijst staat.

De reacties van degenen die zich laten leiden door een partijprogramma zijn nogal verschillend van karakter.
WL Rooy stemt op een partij en motiveert dat als volgt :
Een persoon kan niets alleen in een gemeenteraad. Dus moet zij of hij lid zijn van een politieke partij. Er zijn partijen die nooit mijn stem zullen krijgen terwijl daar mogelijk in mijn ogen een goede kandidaat op kan staan. Die heeft dan helaas voor de verkeerde partij gekozen. Mijn keuze van de partij is echter niet alleen het programma, maar ook van de samenhang van de kandidaten. Nadat ik de partij gekozen heb, gaat mijn stem meestal uit naar een vrouw omdat die nog ondervertegenwoordigd zijn.
Jan Dr. vindt het primair belangrijk welke actiepunten de partij heeft , die ze - zo mogelijk met coalities - wil realiseren en die me het meest aanspreken . Aanspreekbare en betrouwbare personen op de lijst zijn daarbij cruciaal. Kortom : mijn volgorde van keuze afweging met stemmen is : eerste keuze is de meest aanspreekbare partij met daarbij een herkenbaar persoon, die de actiepunten van de partij met verve wil uitdragen.
Een kerkdorpbewoner stelt : Grotendeels mee eens. Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet alle partijprogramma's vergelijk. In een dorp met slechts een enkel kandidaat-raadslid vind je het logisch om op die persoon te stemmen, ook al is hij lid van een partij waar je landelijk niet op stemt. Je wilt dat de stem van jouw dorp gehoord wordt.

Lodewijk geeft aan op een persoon te willen stemmen omdat in de praktijk het partijprogramma onvoldoende gevolgd wordt; enerzijds omdat politieke beslissingen vrijwel altijd compromissen zijn, anderzijds omdat er zich steeds nieuwe situaties voordoen die voorheen niet voorzienbaar waren. Dan wordt er vaak pragmatisch gestuurd en niet altijd de "beloften vooraf" gevolgd. Dus heb ik meer vertrouwen in mensen dan in programma's;
Ook Erik Rijpkema stemt ook op een persoon om de volgende reden :
De partijprogramma's zijn erg uitgebreid (te lang) om te lezen. Vooral omdat zelden écht stelling voor een onderwerp wordt genomen. Door deze vaagheid, weet de burger niet waar een partij voor staat. Hierop hoeft men dus niet te stemmen.
Blijft over: de persoon. Vaak iemand die men (zijdelings) kent, maar bij gebrek aan beter... stemmen we maar op een persoon.

Uit de reactie van Sjef blijkt dat de uiteindelijke keuze in het stemhokje moeilijk is.
Het stembiljet biedt slechts de mogelijkheid van stemmen op een persoon. Je verwacht dat die persoon samen met andere gekozenen het partij programma van dat moment in een coalitie zo goed mogelijk probeert te realiseren. Geen enkele garantie op dit vlak. Vele personen op de diverse lijsten willen helemaal niet in de raad doch zijn slechts stemmen trekkers. Dit is kiezersbedrog. Dit is een slechte zaak.
Uit de partij stappen of overstappen met behoud de zetel is mogelijk. Dat dit kan is om meerdere redenen een goede zaak.

REACTIES

Waarop stemmen wij eigenlijk ?

Op 21 maart mogen wij als inwoners van de gemeente Venray naar de stembus om de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar te bepalen.

In de gemeente Venray zijn er zeven partijen die naar de gunsten van de kiezers gaan dingen. Vijf ervan hebben een landelijke “moederpartij”......

Lees verder