ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

donderdag, 03 oktober 2013 18:30 Het algemeen beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden

Uw medische gegevens beschikbaar voor iedereen ?

Gedurende de maand oktober kon men op de website Burgers van Venray stemmen op de stelling : “het beschikbaar stellen van medische gegevens kan mijn leven redden.”
Van de uitgebrachte reacties was 65 % het daarmee eens en dus 35 % ermee oneens.
Hoewel de deelname aan deze stelling zeker niet representatief mag worden genoemd, blijkt er wel uit, dat niet iedereen het op prijs stelt dat zijn medische gegevens centraal worden opgeslagen en door alle medici kunnen worden geraadpleegd.

De stelling wekt de suggestie dat soms grote spoed is geboden om in geval van nood uw medische gegevens te kunnen inzien. Uit de reacties die door sommige stemmers op de website zijn geplaatst blijkt, dat die noodzaak niet altijd aanwezig is. Men wil medische gegevens wel opgeslagen zien maar dan wel met een vertrouwelijke behandeling ervan.

De apotheken in Venray bieden momenteel de gelegenheid om d.m.v. een verklaring aan te geven dat men toestemming geeft om uw medicijngebruik te delen met
een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist. Zij kunnen uw actuele medische gegevens dan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. U geeft dan uw huisarts en apotheek toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.
Dit LSP (het Landelijk Schakel Punt) is een voorloper van het GBZ (een Goed Beheerd Zorgsysteem) met strenge veiligheidseisen voor alle raadplegers.
Voor de patiënt het unieke BSN (uw Burger Service Nummer)
Voor de zorgverlener het UZI nummer ( Unieke Zorgverlener Identificatie)
Voor de zorgaanbieder het URA ( Unieke Registratie Abonneehouder)

Uit de meeste reacties op de website Burgers van Venray blijkt dat het inzien van vertrouwelijke gegevens ook een kwestie is van vertrouwen hebben in degenen die onze gegevens kunnen inzien.
Hennie, als één van de personen die op de site ook een motivatie geeft, zegt hierover :
Natuurlijk klopt de stelling, maar anderzijds is vertrouwen geen gemeengoed meer in onze maatschappij. We verkwanselen ons vertrouwen als we er op enige manier (economisch) beter van kunnen worden. Daarbij komt het gemis van een geweten bij mensen in de leidinggevende functies. Dat maakt dat de "gewone man" steeds meer moeite krijgt met het fenomeen vertrouwen.

REACTIES

De meeste mensen geven zich niet gemakkelijk bloot. Op een enkele verstokte nudist of aandacht zoekende exhibitionist na trekken wij het douchegordijn of badkamerdeur dicht. Soms maken we uitzonderingen bij voorbeeld bij een bezoek aan een sauna of een arts. Dan koesteren we de weldadige warmte of hopen dat het medisch onderzoek helpt bij de genezing.......

Lees verder