ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Als de nood aan de man is......

donderdag, 05 september 2013 18:00 Als de nood aan de man is......

In noodsituaties kunnen wij ons niet allemaal redden.

In de maand september hebben de bezoekers van de website “Burgers van Venray” hun stem kunnen uitbrengen op de stelling : als de nood aan de man komt, red ik mezelf wel.
Het is opvallend om te zien dat de stemming hierover gelijkmatig verdeeld is.
Van de uitgebrachte stemmen is 48 % het ermee eens en dus 52 % vindt dat men zich in zo’n situatie niet zelf zal kunnen redden.

De onafhankelijke stuurgroep van de website Burgers van Venray had deze stelling over de zelfredzaamheid bewust gekozen. Bij de eerdere stelling over het ontbreken van een ouderenbeleid bleek dat de ouderen in Venray hun eigen boontjes maar moeten doppen.
Daar was 2/3 het immers over eens.
Opvallend bij het aantal reacties is dat vrijwel iedereen vindt dat het vooral de groep senioren betreft die zich al dan niet zelf zouden moeten kunnen redden in geval van nood. Blijkbaar is men dus van mening dat de jongeren en medioren zelfredzaam zijn.
Dat betekent dus ook dat vooral de zorgverlening voor onze ouderen in onze gemeente prioriteit moet krijgen. Bezuinigingen die van overheidswege worden opgelegd mogen er niet toe gaan leiden dat de grote groep ouderen in Venray in de kou staan als bij een enkeling daarvan echt de nood aan de man komt !

De mening van Ria op onze website geeft dat kort maar krachtig ook aan :
Op het moment dat je goed ter been bent en in je bovenkamer nog alles in orde is, is dit voor iedereen geen probleem, maar als er ergens een draadje los laat of er gebeurt iets ernstigs met je , ja dan wordt het een heel ander verhaal. Dan heb je hulp van anderen nodig en vertrouw je erop dat je die ook kan krijgen. maar met de (verkapte) bezuinigingen van deze dag is dat nog maar de vraag........

REACTIES

Als de nood aan de man is….

Iedereen kent deze uitdrukking.
Meestal voegt men daaraan toe : dan is de redding nabij.
Maar wat gebeurt er als die redding, om welke reden dan ook uitblijft ?
Men moet dan dus zichzelf weten te redden..
Met een modern woord heet dat dan : zelfredzaamheid.

Deze zelfredzaamheid......

Lees verder