ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo

woensdag, 05 april 2017 02:27 Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo

De nachtsluiting van de HAP houdt de gemoederen bezig.

Tijdens de maand April hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling :“ Bij de huisartsenpost Noord-Limburg is het belang van Venray blijkbaar ondergeschikt aan dat van Venlo”.

Cohesie - de coöperatie van huisartsen - is van mening dat er ’s nachts te weinig zorgvragers zich in Venray bij de HAP melden. Dat terwijl de HAP in Venlo, vanwege de combinatie met de spoedpost, de drukte daar niet aan kan.
Daarom heeft men besloten de acute huisartsenzorg ’s nachts tussen 23.00 en 08.00 uur alleen maar vanuit Venlo te verzorgen.

De website is door ca. 600 personen bezocht, waarvan er 67 daadwerkelijk hun mening hebben beschreven.
Hoewel de stelling was geformuleerd om de inwoners te laten oordelen of Cohesie
’s nachts alleen maar vanuit Venlo mag functioneren, blijkt uit de reactie van een aantal “oneens”-stemmers dat ze het eigenlijk eens zijn met het feit dat de HAP ook in Venray
’s nachts open zou moeten blijven.
Een aantal stemmers die hun reactie op de website hebben geplaatst laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Op de website Burgers van Venray zijn die reacties onder “vorige stellingen” nog na te lezen. Enkele reacties daarvan zijn als volgt:

Wiel is het eens met de stelling:
in de persinformatie heb ik gelezen dat de HAP Venlo het 's nachts/weekend ERG DRUK heeft. . Dat betekent derhalve dat de EXTRA SPOEDGEVALLEN uit de REGIO VENRAY een OVERBELASTING gaan vormen. HAP VENRAY handhaven en wellicht REGIO VENRAY uitbreiden om HAP VENLO te ontlasten !!

Pieter is het oneens:
Voor 1 of 2 bezoeken 's nachts kun je een post niet openhouden. Bij echte spoed bel je 112 en niet de HAP en komt er een ambulance.

Jan D kan de keuze tussen eens en oneens niet maken en schrijft :
Gevoelsmatig oneens; rationeel en operationeel gezien eens. UItgaande van de factor dat de zorg wellicht nog efficienter gegeven kan worden, ondanks de langere reistijd.

A. van Kleef-Engelbrecht geeft haar reactie over het persbericht van Cohesie:
- hulpvragen 's nachts in Venray zou zeer klein zijn: wat is zeer klein? er worden geen aantallen gegeven. Met de groei van de bevolking van ca. 11% in 10 jaar tijd tot 44.000 momenteel, een groei meer dan 4% zijnde het landelijk gemiddelde is de afschaffing van de HAP discutabel. Temeer daar er geen onderbouwing is gegeven.
- 25% van de Venrayse bevolking -man en vrouw- is in de leeftijd van 60 jaar t/m 95 jaar en ouder. Een groep met frequenter medisch appel en bovendien vaak niet mobiel om zich naar Venlo te verplaatsen!
- Persbericht is NIET VOLLEDIG: meldt niet dat men voor medicijnen NA 23.00 NAAR VENLO MOET. Dus: arts komt naar Venray, patiënt moet alsnog vervoer regelen voor medicijnen in Venlo. Zit niemand op te wachten midden in de nacht ...
Zullen de lezers van het Persbericht/ stemmers zich dit realiseren?

Jan J. laat optekenen :
Een gevaarlijke ontwikkeling . Het gaat er niet om Venlo beter of slechter is dan Venray. De vraag is slecht gesteld . Veel reacties zijn het er mee "eens " terwijl in de explicatie blijkt dat ze het NIET met de stelling eens zijn ! De zorgplicht voor (sub) -acute zaken in de regio Venray is bij "afzwakken " van de Venrayse HAP een levensgevaarlijke situatie.
In duidelijke casus rijdt de ambulance . Er zijn echter veel situaties die ondergewaardeerd zijn door de "leek"-patiënt .
Hier maakt het uit of er deskundigen zijn ter plekke (HAP) . Het gaat natuurlijk niet om een enkel dystorsie of een huid wond(je), maar om subtiele prodromale verschijnselen (hart-infarct , hersen-infarct ) die op een HAP onderkend kunnen worden zodat te plekke de eerste acute maatregelen genomen kunnen worden , waarna de ambulance gemobiliseerd kan worden .
VENRAY , let op uw zaak! Let op uw bevolking ! Zorg dat de huisartsen post te Venray optimaal blijft functioneren.

REACTIES

Wijziging van spoedzorg in Noord-Limburg

Sinds 3 april 2017 is de acute huisartsenzorg in Noord-Limburg tussen 23.00 en 8.00 uur gewijzigd. Alle acute zorgvragen worden tijdens de nachtelijke uren voortaan behandeld vanuit de spoedpost in Venlo.

Tot voor kort werd acute huisartsenzorg......

Lees verder