ONTVANG EEN BERICHT OVER EEN NIEUWE STELLING

×

Attentie

JW_SIGP_PLG_GALLERY_RENDER_PROBLEM media/k2/galleries/415

Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

donderdag, 23 februari 2017 11:20 Venray heeft een tekort aan goedkope huurwoningen

Tekort aan goedkope huurwoningen in Venray baart zorgen.

Gedurende de maand maart hebben de inwoners van Venray op de pollingsite www.burgersvanvenray.nl kunnen reageren op de stelling
Om de een of andere reden ondervond deze stelling geen grote belangstelling.
Mogelijkerwijs kan dit betekenen dat de betreffende doelgroep : de woningzoekende jongeren en jonge gezinnen nog niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze site.
Hoewel er bijna 280 personen de site in deze periode bezochten, waren het er desondanks maar 54 die ook daadwerkelijk hun eigen mening op de site kenbaar hebben gemaakt.
Opvallend is dat van die bezoekers maar liefst 94 % het eens is met de stelling.
Uit de begeleidende artikelen van zowel de woningcorporatie Wonen Limburg als van de gemeente Venray blijkt, dat beiden van mening zijn dat het aanbod van goedkope huurwoningen gering is. Wethouder van der Putten vindt dat het noodzakelijk is om in het goedkoopste segment woningen aan de sociale woningvoorraad toe te voegen.
Wonen Limburg is van mening dat er ook mensen zijn die tussen wal en schip vallen. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. Deze huishoudens, met een middeninkomen van ca. € 40.000,- per jaar, moeten ook betaalbaar kunnen huren en als zij dan gaan doorstromen naar een iets duurdere huurwoning, komen er weer goedkopere vrij.

Van de personen die hun standpunt op de site hebben geplaatst is vrijwel iedereen van mening dat er iets schort aan het beleid, zowel plaatselijk als landelijk.
Enkele van de hierna opgenomen reacties beschrijven die problematiek.
Femke Hendriks vindt dat het voor haar als single starter met een parttime baan lastig om een betaalbare huurwoning te vinden en het duurt gewoon erg lang.
Ineke Grootemaat wil er ook seniorenwoningen aan toevoegen. Zij schrijft : Wij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en wonen nu particulier, maar met een torenhoge huur. Het is haast niet op te brengen. Dus hoog tijd voor een huurwoning in een tussenmoot. Helaas zijn die er niet. We staan al een tijd ingeschreven maar nul op het rekest.
Ger Houtappels is van mening dat het niet alleen Venray betreft. Dit beeld is landelijk.
Het is aan de landelijke politiek, maar ook aan de lokale mensen om hier iets aan te doen. De lokale politiek kan hun landelijke collega's onder andere porren om de verhuurdersheffing te verminderen.
Door bijvoorbeeld de investeringen in nieuwbouw te kunnen verrekenen met de verhuurdersheffing. Dan kunnen woningbouwcorporaties weer meer nieuwbouw doen.
Lokaal kunnen de gemeenten bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties helpen door bij de bouwopgave voor goede en goedkope bouwlocaties te zorgen.
Er wordt al door de woningbouwcorporaties overlegd waar en wanneer er gebouwd kan worden. Volgens mij zijn beide partijen wel overtuigd van de stelling dat er te weinig goedkope woningen beschikbaar zijn, samen wordt er ook al veel aan gedaan......

REACTIES

Door het slopen van bijvoorbeeld de flatwoningen aan de Zuidsingel, de huurharmonisatie en de verkoop van bestaande huurwoningen door Wonen Limburg ontstaat er in Venray en tekort aan betaalbare huurwoningen.

Vanwege de huurharmonisatie, waarbij de volgende huurder al gauw € 100,= per maand meer huur moet betalen voor dezelfde woning,......

Lees verder